You are here

Nova izdanja

Klinički postupci u slučajevima silovanja: Standardna operativna procedura

Tehnički izvještaji i dokumenti

PRILOG 12: KLINIČKI POSTUPCI U SLUČAJEVIMA SILOVANJA: STANDARDNA OPERATIVNA PROCEDURA

Full review

Okvir za razvoj i adaptaciju kliničkih vodiča

Tehnički izvještaji i dokumenti

Klinički vodiči su važno sredstvo za donošenje odluka u pružanju zdravstvenih usluga, temeljenih na znanstvenim dokazima i kliničkoj praksi.

Razvoj kliničkih vodiča zahtijeva određene resurse, kako ljudske, financijske, tako i znanje, iskustvo i uloženo vrijeme. Proces razvoja vodiča se zasniva na esencijalnim polugama: validnost, pouzdanost, klinička primjenjivost, klinička fleksibilnost, jasnoća, multidisciplinarni pristup, definiranje preporuka baziranih na znanstvenim dokazima.

Full review

Implikacije bolesti COVID-19 po starije osobe: odgovor na pandemiju

Publikacije

Ove tehničke informacije je izradila Globalna mreža UNFPA za pitanja starenje stanovništva kao nadopunu na dokument Odjela Ujedinjenih nacija za ekonomska i socijalna pitanja (UN DESA) pod nazivom U kratkim crtama: Osobe starije životne dobi i COVID-19, u kojem je stavljen naglasak na humanitarni imperativ rješavanja specifičnih potreba starijih osoba u okviru mjera spremnosti i odgovora na pandemiju bolesti COVID-19. 

Full review

COVID-19: Kroz prizmu rodne ravnopravnosti

Publikacije

Pandemije različito utiču na žene i muškarce, te pogoršavaju već postojeće neravnopravnosti sa kojim se suočavaju žene i djevojke, kao i diskriminaciju drugih marginaliziranih grupa poput osoba s invaliditetom i osoba koje žive u ekstremnom siromaštvu. Ovo treba uzeti u obzir imajući u vidu različite okolnosti koje utiču na otkrivanje slučajeva i pristup tretmanu za žene i muškarce.

Žene čine 70 posto radne snage u zdravstvenom i socijalnom sektoru na globalnom nivou, te posebnu pažnju treba posvetiti načinu na koji ih radno okruženje može izložiti diskriminaciji, kao i razmišljanju o njihovom potrebama koje uključuju seksualno i reproduktivno zdravlje i psihosocijalne potrebe, kao zdravstvenih radnica na prvoj liniji odbrane.

Full review

Uloga mladih u izgradnji i očuvanju mira radovi- pobjednički radovi literarnog konkursa

Publikacije

Ove godine se u Bosni i Hercegovini obilježava 25 godina od Dejtonskog mirovnog sporazuma — četvrt vijeka izgradnje mira, obnove i suočavanja sa nasljeđem ratne traume koja se prenosi sa generacije na generaciju.
Tim povodom, Britanska ambasada i UNFPA su u novembru 2019. raspisali literarni konkurs za najbolje kratke priče o ulozi mladih u izgradnji i očuvanju mira, povodom obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava, i dali priliku mladim ljudima iz cijele zemlje da kroz pisanu riječ izraze svoje viđenje i razumijevanje mira te šta on znači za mlade danas, afirmišući ih da koriste inovativne metode za promovisanje dijaloga u zajednici o važnim društvenim pitanjima.
 

Full review

MIŠLJENJE MLADIH O SVEOBUHVATNOM OBRAZOVANJU O SEKSUALNOSTI KAO DIJELU FORMALNOG OBRAZOVANJA

Publikacije

Ispitivanje mišljenja mladih o sveobuhvatnom obrazovanju o seksualnosti kao dijelu formalnog obrazovanja, te njihovih znanja i stavova o reproduktivnom zdravlju, urađeno je s ciljem planiranja programskih aktivnosti Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNFPA BiH). Za slične ciljeve rezultati ovog istraživanja mogu poslužiti i drugim organizacijama koje rade s mladima, kao i sa donosiocima odluka. Učesnici istraživanja izabrani su putem mreže omladinskih organizacija pa rezultati nisu statistički reprezentativni za područje cijele BiH. Za korištenje rezultata s većom pouzdanošću preporučuje se poređenje s podacima drugih sličnih istraživanja. Stavovi, mišljenja i zaključci autora istraživanja ne predstavljaju nužno i stav Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija. 

Full review

Klinički vodič za postpartalno krvarenje

Tehnički izvještaji i dokumenti

Postpartalno krvarenje (PPK) s učestalošću javljanja u intervalu 2-5 posto od svih poroda jedan je od glavnih uzroka smrti rodilja kako u razvijenim zemljama tako i u zemljama u razvoju. Postpartalno krvarenje ima veliku važnost i u svakodnevnoj kliničkoj praksi, jer znatno doprinosi visokom stupnju maternalnog morbiditeta i dugoročnog invaliditeta, kao i velikom broju drugih teških stanja koja se općenito povezuju sa znatnijim gubitkom krvi nakon poroda, uključujući stanje šoka i disfunkciju organa.
 

Full review

10: Kako naša zajednička budućnost u Istočnoj Evropi i Centralnoj Aziji ovisi o desetogodišnjim djevojčicama

Publikacije

Kada djevojčica u našoj regiji napuni deset godina njen svijet počinje da se mijenja.

Godine odrastanja od puberteta do punoljetstva presudne su za njen dalji životni put. Usvajajući nove vještine i proširujući vidike,
desetogodišnja djevojčica doživljava procvat u poticajnom porodičnom okruženju i zajednici koja je ohrabruje da sama donosi odluke i gradi vlastitu budućnost.

Isto tako, socijalne i kulturološke norme, diskriminirajući zakoni i sputavajuće prakse mogu ugasiti njene snove.

Kada djevojčica u našoj regiji napuni deset godina nalazi se na prekretnici.

Kojim putem će krenuti neće uticati samo na njen dalji život, već i na živote svih nas.

Kada jedna djevojčica, stotina djevojčica, generacija djevojčica može ostvariti svoj potencijal, svi smo na dobitku. Ljudski kapital jača, privreda se razvija, blagostanje raste.

O nama ovisi da li će se to ostvariti.

 

Full review

Mapiranje dostupnosti usluga i zdravstvenog osoblja

Izvještaj o stanju svjetskog stanovništva

Uzimajući u obzir javnozdravstveni značaj prevencije raka grlića materice te izazove i mogućnosti koje pruža brzi razvoj tehnologije, UNFPA je odlučila podržati Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštiteRepublike Srpske, Federalno ministarstvo zdravstva i Odjel za zdravstvo u Brčko Distriktu BiH u njihovim nastojanjima da razviju i osavremene programe za prevenciju i kontrolu raka grlića materice uz posredstvo nevladine organizacije „Partnerstvo za zdravlje“. Smrtnost žena i pitanje dostupnosti preventivnih mjera predstavljaju teret za zdravstvenu njegu u ovom domenu te jasno ukazuju na potrebu za reformama programa za prevenciju i otkrivanje raka, kao i  politika vezanih za ovo pitanje u BiH. Ovaj dokument je proizvod zajedničkih napora zdravstvenih radnika iz BiH da se provede mapiranje postojećih usluga i dostupnih stručnjaka za prevenciju raka grlića materice, kao i zaseksualno i reproduktivno zdravlje, da se razmijene informacije i iskustva, te razrade programske smjernice na temelju naučenih lekcija. Cilj ovog poduhvata je informisati javnost o odlukama i aktivnostima vlasti i njihovih partnera, usmjerenih na poboljšanje seksualnog i reproduktivnog zdravlja te opće dobrobiti žena i muškaraca u BiH.

Full review

Resursni paket za odgovor pružaoca zdravstvenih usluga u Republici Srpskoj na rodno zasnovano nasilje

Publikacije

Rodno zasnovano nasilje predstavlja jedan od najozbiljnijih i najraširenijih oblika kršenja ljudskih prava širom svijeta. Svaka treća žena u svijetu doživjela je jedan oblik nasilja u svom životu. Istraživanje o rasprostranjenosti i karakteristikama nasilja nad ženama iz 2012. godine pokazalo je da je 47,3% žena u Republici Srpskoj doživjelo je neki oblik nasilja u svom životu nakon navršene petnaeste godine. Najveći procenat žena 39,1% preživjelo je psihičko nasilje, 26,5% fizičko, 6,4% seksualno i 2,1% ekonomsko nasilje. Posljedice koje rodno zasnovano nasilje ostavlja na život, a posebno zdravlje žena i njihove djece teške su i dalekosežne. Rješavanje ovog problema zahtjeva predan i koordinisan odgovor društva u cjelini: vladinih, međunarodnih institucija i organizacija, nevladinih organizacija, privatnog sektora, građana i građanki. Kroz podršku i partnerstvo sa svim odgovornim partnerima, a posebno sa zdravstvenim sektorom, Populacijski fond Ujedinjenih nacija (UNFPA) doprinosi stvaranju društva nulte tolerancije na rodno zasnovano nasilje u preko 150 zemalja svijeta.

Full review

Stranice