You are here

Novosti

13 Septembar 2022
Novosti

UNFPA i Kanton Sarajevo rade na smanjenju menstrualnog siromaštva kroz kampanju „Za naše dane u mjesecu“

Menstruacija je prirodni dio života, ali je, bez obzira, vrlo često prate stigma, zanemarivanje i diskriminacija, posebno u pogledu rodne... Više

5 Septembar 2022
Novosti

Besplatni higijenski ulošci za učenice srednjih škola u Kantonu Sarajevo

Sarajevo, 05.09.2022. godine - Učenice srednjih škola u Kantonu Sarajevo imati će besplatan pristup higijenskim ulošcima i tačnim informacijama o... Više

13 Juli 2022
Novosti
The unique demographic environment in the region is an impetus for finding creative solutions to tackle the underlying causes an

Svijet sa 8 milijardi stanovnika: 8 načina na koje se zemlje mogu uspješno nositi s demografskim promjenama

Prema projekcijama, krajem godine će stanovništvo svijeta dostići broj od 8 milijardi – što je još jedna prekretnica u brzom rastu stanovništva na ovoj planeti. Ali, dok se svijet sprema da dočeka... Više

30 Juni 2022
Novosti
Participants of the conference

Konferencija o populacijskim politikama fokusiranih na ljudski kapital i seksualno i reproduktivno zdravlje u Bosni i Hercegovini

Jahorina / Sarajevo, 30. juni 2022 – Populacijski fond Ujedinjenih nacija (UNFPA) je organizirao dvodnevnu konferenciju na Jahorini, pod nazivom „Dinamika populacije, ljudski kapital i seksualno i... Više

27 Maj 2022
Novosti

UNFPA i Vlada Kantona Sarajevo najavljuju početak kampanje: Za naše dane u mjesecu

Sarajevo, 27. maj 2022. – UNFPA i Populacijski fond Ujedinjenih naroda, Vlada Kantona Sarajevo su se ujedinili u promoviranju menstrualnog zdravlja i smanjenju menstrualnog siromaštva u Kantonu... Više

30 Mart 2022
Novosti

Gotovo polovina ukupnog broja trudnoća je nenamjeravana – što predstavlja globalnu krizu, navodi se u novom izvještaju UNFPA

Gotovo polovina ukupnog broja trudnoća je nenamjeravana – što predstavlja globalnu krizu, navodi se u novom izvještaju UNFPA

10 Mart 2022
Novosti

Stavljanje potreba žena i djevojaka na prvo mjesto u toku humanitarne krize

Lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini imaju ograničene kapacitete za pružanje usluga zaštite seksualnog i reproduktivnog zdravlja i osnovnih usluga... Više

8 Mart 2022
Novosti
Ultrazvučni pregled trudnice

Pružanje usluga zaštite seksualnog i reproduktivnog zdravlja ženama i djevojkama migrantima i izbjeglicama

Žene i djevojke migranti i izbjeglice koje dolaze na pregled u prostorije privremenih  prihvatnih centara u Bosni i Hercegovini, kojima se upravlja uz podršku Evropske unije, u najvećem broju dolaze... Više

28 Januar 2022
Novosti

Prema novoj studiji UNFPA, pružanje pomoći pri obavljanju svakodnevnih poslova najefikasniji je put smanjenja osjećaja usamljenosti starijih ljudi

ISTANBUL/SARAJEVO, 28. januar 2022 – Pružanje konkretne pomoći starijim osobama prilikom obavljanja svakodnevnih poslova, kao što je nabavka životnih namirnica, vrlo je bitno za rješavanje problema... Više

27 Januar 2022
Novosti

Program vakcinacije protiv humanog papilomavirusa u Kantonu Sarajevo mogući obrazac za Bosnu i Hercegovinu

Svake sedmice u Bosni i Hercegovini gotovo tri žene umru od raka grlića maternice. Rak grlića maternice je po učestalosti šesti karcinom kod žena u... Više

Stranice