You are here

Rodna jednakopravnost osnovni je preduvjet za poštivanje ljudskih prava. Žene imaju pravo živjeti dostojanstveno, pošteđene neimaštine i straha. Osnaživanje žena predstavlja moćno sredstvo za razvoj, za smanjenje siromaštva te poboljšanje zdravlja i produktivnosti porodice.

Posvećujući pažnju pitanjima visoke stope nasilja nad ženama i djevojčicama, UNFPA pomaže zajednicama da shvate i da se bore protiv društvenih normi koje stvaraju nejednakost između žena i muškaraca. U skladu s tim UNFPA zagovara nove pristupe rodnim ulogama muškaraca i žena, prevazilazeći nasilne obrasce ponašanja. Uz to, UNFPA osigurava dokaze i analizu uzroka i posljedica rodno zasnovanog nasilja nad ženama i djevojčicama i radi na jačanju kapaciteta relevantnih institucija kako bi se one mogle baviti problemima rodno zasnovanog nasilja i seksualnog nasilja vezanog za ratne sukobe.