You are here

Nova izdanja

Menstruacija: mitovi i pitanja

Menstruacija: mitovi i pitanja

Fact Sheet

Menstruacija: mitovi i pitanja

Full review

PLANIRANJE PORODICE: Priručnik za tematske predavače

PLANIRANJE PORODICE: Priručnik za tematske predavače

Tehnički izvještaji i dokumenti

Ovaj priručnik predstavlja jedinstveni metodoloski okvir za predavače, koji im omogućava jednostavan i efikasan način prenošenja savremenih znanja o
planiranju porodice doktorima porodične medicine u Bosni i Hercegovini.
 

Full review

VANŠKOLSKO SVEOBUHVATNO OBRAZOVANJE O SEKSUALNOSTI

Tehnički izvještaji i dokumenti

Sveobuhvatno obrazovanje o seksualnosti (SOS1) je od ključnog značaja za unapređenje zdravstvenih ishoda i rodne ravnopravnosti. Mladim ljudima daje alate koji su im potrebni za zdrav život i odnose te im pomaže da uspješno donesu životno važne odluke o svom seksualnom i reproduktivnom zdravlju.

Full review

Стратегија за унапређивање сексуалног и репродуктивног здравља у Републици Српској (2019–2029. године)

Tehnički izvještaji i dokumenti

Стратегија за унапређивање сексуалног и репродуктивног здравља у Републици Српској (2019–2029. године) (у даљем тексту: Стратегија) израђена је са намјером да се свеобухватно унаприједи стање у области сексуалног и репродуктивног здравља, а у складу са Политиком унaпређивања здравља становништва Републике Српске до
2020. године (у даљем тексту: Политика), која је усвојена Одлуком Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 92/12) и представља оквирни плански документ у области здравља у Републици Српској.

Full review

ПЛАНИРАЊЕ ПОРОДИЦЕ: Приручник за тематске предаваче

Tehnički izvještaji i dokumenti

Овај приручник представља јединствени методолошки оквир за предаваче, који им омогућава једноставан и ефикасан начин преношења савремених знања о планирању породице докторима породичне медицине у Босни и Херцеговини.

Аутори Приручника из 2015. године уједно су главни тематски предавачи у Босни и Херцеговини, који су заједно с вањским консултантима уложили велики труд у изради документа. Као основа за израду овог Приручника коришћен је приручник за планирање породице Министарства здравља Републике Сјеверне Македоније. 

Full review

Оквир за развој и адаптацију клиничких водича

Tehnički izvještaji i dokumenti

Примарни циљ Оквира за развој и адаптацију клиничких водича, који је пред Вама, јесте стандардизација добре клиничке праксе и унапређење квалитета и безбједности здравствене заштите путем јединственог приступа, односно јединствене методологије за развој и адаптацију клиничких водича.

Full review

Клинички водич за антенаталну заштиту

Tehnički izvještaji i dokumenti

Клинички водич за антенаталну заштиту базира се на антенаталној њези здравих трудница, односно трудница код којих нису идентификована претходно постојећа стања и које нису у већем ризику од компликација као што је нпр. вишеплодна трудноћа.

Full review

Smjernice za liječenje oboljelih od Covid-19

Tehnički izvještaji i dokumenti

Sam tekst kao i smjernice navedene u ovom dokumentu predstavljaju sublimaciju smjernica WHO, relevantnih smjernica u BiH i Federacije BiH, kao i dostupnih iskustava domaćih i inozemnih klinika i/ili medicinskih stručnjaka tijekom ove pandemije i odnose se na oboljele od COVID 19, sa posebnim osvrtom na djecu, novorođenčad i trudnice. Kao takve, razina dokaza u njima može biti niska i podložne su promjenama u svakom trenutku, odnosno kako nova saznanja postanu raspoloživa.

Full review

Klinički vodič za antenatalnu zaštitu

Publikacije

Klinički vodič za antenatalnu zaštitu namijenjen je za promicanje i pružanje skrbi temeljene na dokazima isključivo trudnicama koje u ranoj trudnoći nisu definirane kao rizične, a s ciljem poboljšanja kako kratkoročnog tako i dugoročnog ishoda za majku i dijete.

Full review

Analiza stanja stanovništva u Bosni i Hercegovini

Izvještaj o situaciji

Cilj analize stanja stanovništva je na osnovu dokaza pružiti sveobuhvatnu sliku glavnih karakteristika stanovništva, njegovih trendova, potencijala i izazova, koja će poslužiti kao osnova za izradu relevantnih politika i omogućiti planiranje programa za zemlju. Analizu je uradila grupa za razvojnu inicijativu SeConS, nezavisna analitička organizacija iz Srbije, pod cjelokupnim nadzorom UNFPA i drugih agencija iz Tima Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (BiH). Zvanični statistički podaci su dobiveni od tri institucije za statistiku (Agencije za statistiku BiH, Federalnog zavoda za statistiku Federacije Bosne i Hercegovine i Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske) i od dva zavoda za javno zdravstvo (Zavoda za javno zdravstvo FBiH i JZU Instituta za javno zdravstvo RS). Osim toga, korišteni su podaci i iz drugih izvora, kao naprimjer, podaci iz administrativnih izvora, konkretnih istraživanja, izvještaja i studija.

Full review

Stranice