You are here

Integriranje podataka o stanovništvu u politike i strategije vladinih tijela od ključnog je značaja za postizanje održivog razvoja i iskorjenjivanje siromaštva. Dinamika stanovništva koja uključuje fertilitet, smrtnost, starosnu strukturu, migracije i urbanizaciju, utječu na svaki aspekt ljudskog, društvenog i ekonomskog razvoja. 

UNFPA u Bosni i Hercegovini pruža podršku institucijama vlasti s ciljem jačanja njihovih kapaciteta za prikupljanje podataka o stanovništvu, te analizu i distribuciju tih podataka kako bi se kreirale populacijske politike. UNFPA također radi sa vladinim tijelima i civilnim društvom na razvoju sveobuhvatnih politika sa akcionim planovima, i izradi sveobuhvatnih programa u skladu sa Madridskim međunarodnim akcijskim planom o starenju.