Najnovije
Tehnički izvještaji i dokumenti
Стратегија за унапређивање сексуалног и репродуктивног здравља у Републици Српској (2019–2029. године) (у даљем тексту: Стратегија) израђена је са намјером да се свеобухватно унаприједи стање у области сексуалног и репродуктивног здравља, а у складу са Политиком унaпређивања здравља становништва Републике Српске до 2020. године (у даљем тексту: Политика), која је усвојена Одлуком Владе Републике Српске („Службени г...
Tehnički izvještaji i dokumenti
Примарни циљ Оквира за развој и адаптацију клиничких водича, који је пред Вама, јесте стандардизација добре клиничке праксе и унапређење квалитета и безбједности здравствене заштите путем јединственог приступа, односно јединствене методологије за развој и адаптацију клиничких водича.
Tehnički izvještaji i dokumenti
Клинички водич за антенаталну заштиту базира се на антенаталној њези здравих трудница, односно трудница код којих нису идентификована претходно постојећа стања и које нису у већем ризику од компликација као што је нпр. вишеплодна трудноћа.