Osiguravanje prava i izbora za sve

Pratite nas

Novosti

12 Novembar 2020

Uprkos globalnoj krizi izazvanoj pandemijom bolesti COVID-19, godinu dana nakon historijskog Samita, vlade i dalje podržavaju zdravlje i prava žena i djevojčica

New York, 12. novembar 2020. -- Dok pandemija bolesti COVID-19 uzima ogroman danak u zdravlju i ekonomiji zemalja širom svijeta, vlade, nevladine organizacije, međunarodne finansijske institucije i privatni sektor...

23 Oktobar 2020

Laboratorija za djevojčice- mentorski sistem razvijanja inovativnih ideja za bolji status djevojčica u društvu

Sarajevo, 23. oktobar 2020., - Uredi Populacijskog fond Ujedinjenih nacija (UNFPA) u Bosni i Hercegovini i Srbiji, društveno odgovorna kompanija Violeta d.o.o. i Fondacija Mozaik pokreću danas, na Dan Ujedinjenih nacija...

1 Oktobar 2020

Centri za zdravo starenje su važni za osobe starije životne dobi u Bosni i Hercegovini

Piše: prof. Tara Keck  Svjetska populacija stari. Od 2015. do 2050. godine će se, prema projekcijama, zastupljenost osoba starijih od 65 godina u ukupnom stanovništvu povećati sa 12% na 24% zbog kombinacije smanjenja stope nataliteta i produženog životnog vijeka (WHO Ageing Factsheet, 2018). U Bosni i Hercegovini (BiH) je već

Publikacije

Ove tehničke informacije je izradila Globalna mreža UNFPA za pitanja starenje...
Pandemije različito utiču na žene i muškarce, te pogoršavaju već postojeće...

UNFPA na društvenim mrežama