Osiguravanje prava i izbora za sve

Pratite nas

Novosti

10 Juli 2020

Mir u kući: zaštita zdravlja i prava žena i maloljetnica – čak i u toku COVID-19

Mir u našem svijetu počinje s mirom u kući, kao što je izjavio Generalni sekretar Ujedinjenih nacija u svom pozivu na globalni prestanak rodno zasnovanog nasilja – pandemiji u okviru pandemije COVID-19. U svom životu,...

30 Juni 2020

Suprotstavljanje tihoj i endemskoj krizi prouzrokovanoj štetnim praksama

Potrebno hitno, ubrzano djelovanje da bi se zaustavila praksa ženskog obrezivanja, sklapanja dječijih brakova i sve druge prakse koje su štetne za punoljetne ženske osobe i maloljetnice, navodi se u novom izvještaju...

19 Juni 2020

Mrlja na savjesti čovječanstva

Izjava izvršne direktorice UNFPA dr. Natalie Kanem povodom Međunarodnog dana eliminacije seksualnog nasilja u ratu Seksualno nasilje u ratu predstavlja prijetnju našoj kolektivnoj sigurnosti, povredu međunarodnog prava i mrlju na savjesti čovječanstva. Kao oružje rata, ono je čin pokoravanja žena i muškaraca i destabilizira

Publikacije

Ove tehničke informacije je izradila Globalna mreža UNFPA za pitanja starenje...
Pandemije različito utiču na žene i muškarce, te pogoršavaju već postojeće...

UNFPA na društvenim mrežama