Osiguravanje prava i izbora za sve

Pratite nas

Novosti

22 Februar 2021

Demografski problemi Bosne i Hercegovine su stvarni, ali još uvijek nije prekasno da promijenimo pravac

Piše: John Kennedy Mosoti Naše nove projekcije stanovništva za Bosnu i Hercegovinu koje smo predstavili u decembru prošle godine šokirale su cijelu zemlju. Glavna poruka medija je bila da ukoliko se postojeći trendovi nastave, demografski kolaps će sigurno biti neizbježan. Uistinu, projekcije su dramatične: broj stanovnika

8 Decembar 2020

Predviđeni pad stanovništva u narednih 50 godina zahtijeva od kreatora politika da već danas poduzmu neophodne korake u pravcu jačanja ljudskog kapitala kroz unaprijeđeno obrazovanje, zdrave stilove života, socijalnu zaštitu i rodnu ravnopravnost

Sarajevo, 8. decembar 2020. – Populacijski fond Ujedinjenih nacija (UNFPA) u Bosni i Hercegovini je u saradnji sa Agencijom za statistiku Bosne i Hercegovine, Federalnim zavodom za statistiku Federacije Bosne i...

1 Decembar 2020

COVID-19 prijeti povećanjem nejednakosti sa kojima se suočavaju mnogi koji žive sa HIV virusom

Izjava izvršne direktorice UNFPA, dr. Natalie Kanem na Svjetski dan borbe protiv AIDS-a, 1. decembar 2020. Na Svjetski dan borbe protiv AIDS-a, dok se ujedinjujemo u podršci ljudima koji žive sa HIV virusom ili su njim...

Video

Publikacije

Ove tehničke informacije je izradila Globalna mreža UNFPA za pitanja starenje...
Pandemije različito utiču na žene i muškarce, te pogoršavaju već postojeće...

UNFPA na društvenim mrežama