You are here

Svake sedmice u Bosni i Hercegovini gotovo tri žene umru od raka grlića maternice. Rak grlića maternice je po učestalosti šesti karcinom kod žena u Bosni i Hercegovini, a drugi kod djevojaka i žena u dobi do 44 godine. Ove brojke su alarmantne, posebno s obzirom na to da se rak grlića maternice može potpuno spriječiti. Njegov glavni uzročnik je humani papilomavirus (HPV), koji izaziva vrlo rasprostranjenu spolno prenosivu infekciju protiv koje postoji nekoliko djelotvornih vakcina. 

Da bi se iskorijenila ova zarazna bolest u svijetu do 2030. godine, u globalnoj strategiji Svjetske zdravstvene organizacije za ubrzanje eliminacije raka grlića maternice su postavljena tri cilja. Prvi je da 90% djevojčica u dobi mlađoj od 15 godina bude vakcinisano protiv HPV-a. Drugi cilj je da 70% žena u dobi do 35 godina bude podvrgnuto skrining testu raka grlića maternice visoke osjetljivosti (i još jednom u dobi od 45 godina). Na kraju, 90% žena s dijagnozom raka grlića maternice mora biti obuhvaćeno liječenjem. 

Ova strategija zahtijeva neodložnu intervenciju javnozdravstvenih aktera u Bosni i Hercegovini i širom svijeta kako bi se osigurala raspoloživost i dostupnost vakcina protiv HPV-a, skrining pomoću testova visoke osjetljivosti, kao što je Papa test, i neodložno liječenje prekancerogenih lezija. 

Ne samo da se vakcinacijom smanjuje incidencija i smrtnost uslijed raka grlića maternice, nego je ona dugoročno ekonomična s obzirom na smanjenje troškova liječenja raka koji mogu opteretiti zdravstvene sisteme. Stoga je u toku Sedmice podizanja svijesti o raku grlića maternice (17-23. januar 2022. godine) prof. dr. Haris Vranić, ministar zdravstva Kantona Sarajevo, zvanično najavio novi program vakcinacije protiv HPV-a u Kantonu koji je izrađen uz podršku UNFPA, u okviru kojeg će u toku 2022. godine biti vakcinisano oko 1.000 djevojčica. Važno je napomenuti da je Kanton Sarajevo uveo ovaj program uprkos opterećenosti zdravstvenog sistema uslijed pandemije bolesti COVID-19. Ovaj program predstavlja dobar primjer drugim dijelovima Bosne i Hercegovine.   

Sprečavanje nastanka raka grlića maternice se nalazi u središtu mandata UNFPA i u skladu je sa nastojanjima da se osigura univerzalni pristup uslugama zaštite reproduktivnog zdravlja. UNFPA će nastaviti raditi sa svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini na jačanju kapaciteta za sprečavanje nastanka raka grlića maternice. 

UNFPA je usmjeren na provedbu programa vakcinacije protiv HPV-a, kao i na podizanje svijesti, koje je ključna komponenta svih programa prevencije, kako bi osigurao da osobe mogu donijeti informirane odluke o svome zdravlju. Ovo je naš doprinos ostvarivanju prava na tjelesnu autonomiju i ciljeva Strategije ubrzanja eliminacije raka grlića maternice. 
Nijedna žena ne bi smjela umrijeti od raka grlića maternice. 

John Kennedy Mosoti je predstavnik UNFPA u Bosni i Hercegovini.