You are here

Nalaženje posla u BiH danas je popriličan izazov. Zemlja se još uvijek suočava sa izvjesnim posljedicama proteklog rata kao i teškim procesom tranzicije. Ta obeshrabrujuća situacija u kojoj mladi BiH nisu adekvatno pripremljeni u školama i institucijama da uđu na sve zahtjevnije tržište rada navodi ih da razmišljaju o drugim boljim mogućnostima u inostranstvu. Ta situacija predstavlja stvarnu prijetnju odliva mozgova iz zemlje

 U poređenju sa periodom 1992-1995, kada su migracije bile izazvane ratnim sukobom i osnovnim očuvanjem života, danas se suočavamo sa raznim razlozima, uglavnom ekonomske prirode. U poređenju sa jučerašnjim migrantima, ovaj sadašnji talas je obrazovaniji, kvalificiraniji, urbaniji i mlađi. Iskustvo Vlade u upravljanju migracijama svojih državljana je ograničeno. YERP ima za cilj odgovoriti na probleme visoke stope nezaposlenosti mladih i nepostojanje mehanizma za prikupljanje podataka o migracijama mladih u BiH.

Početna radionica je bila uspješna, i okupila je oko 50 učesnika od kojih je oko 15 njih prisustvovalo diskusiji vezanoj za postizanje dijela 3. komponente YERP-a koji se odnosi na podršku UNFPA-e u povećanju kapaciteta agencija za statistiku u pogledu prikupljanja, obrade, tumačenja i diseminacije podataka podijeljenih po spolu i starosti, na dječake i djevojčice, o migracijama mladih, kao i kapaciteta institucija BiH  kao što je upravljanje, praćenje i koordinacija migracija mladih.

“Početna radionica je bila velika prilika za produktivnu diskusiju kako o operativnim tako i o strateškim elementima, zato što su se svi ključni budući partneri za sve tri komponente programa okupili u isto vrijeme. Tako da su svi razumjeli svrhu i opseg programa YERP te će na taj način njihov doprinos u budućnosti biti čak značajniji ”, izjavio je Erol Mujanović, menadžer i koordinator Nacionalnog programa  YERP.

 Svi učesnici su se složili o budućim koracima, proširenju grupe sa novim dragocijenim učesnicima te naglasili holistički pristup 5 Agencija UN-a.