You are here

Lena danas postaje tinejdžerka i suočava se sa različitim emocionalnim i fizičkim promjenama u svijetu punom rizika. Pogledajte koje mogućnosti i rizici očekuju Lenu i ostale tinejdžerke i mlade žene u Istočnoj Evropi i Centralnoj Aziji, i kako UNFPA pomaže zemljama u regionu - za svijet u kojem je svaka trudnoća željena, svaki porod siguran i potencijal svake mlade osobe ispunjen.