You are here

Populacijski fond Ujedinjenih nacija  zajedno sa svojim partnerima, predstavlja prvi međunarodni „Tehnički i programski vodič za vanškolsko sveobuhvatno obrazovanje o seksualnosti“, koji se zasniva na dokazima.

Sveobuhvatno obrazovanje o seksualnosti nudi mladim ljudima znanje, vještine, stavove i vrijednosti koje će ih osnažiti da zaštite svoje zdravlje, razvijaju veze uz međusobno uvažavanje, zaštite sebe i svoja prava kroz učenje o kognitivnim, emocionalnim, fizičkim i društvenim aspektima seksualnosti.

Šta je vanškolsko sveobuhvatno obrazovanje o seksualnosti? To je obrazovanje koje se može realizirati izvan škole, na mjestima poput centara za mlade, izbjegličkih kampova, domova zdravlja, pritvorskih jedinica, porodičnog okruženja, a realizaciju mogu voditi facilitatori, vršnjački edukatori ili roditelji, uz korištenje odgovarajućih tehnologija. 
Ovo obrazovanje može osigurati temeljno znanje i vještine za mlade u mjestima gdje sveobuhvatno obrazovanje o seksualnosti nije dio nastavnog plana i programa ili u slučajevima kada mladi ne idu u školu.