You are here

Produženje životnog vijeka je jedno od najvećih dostignuća čovječanstva. Zahvaljujući boljoj ishrani, higijenskim uslovima, zdravstvenoj njezi, obrazovanju i ekonomskoj dobrobiti, ljudi žive duže. 2050. godine prvi put u historiji čovječanstva biti više starijih, nego mladih ljudi. BiH nije izuzetak.Procjenjuje se da ce 40 posto od ukupnog broja stanovnika biti osobe starije od 60 godina.