You are here

Rak grlića materice, čiji je uzrok seksualnim putem stečena infekcija humanim papilomavirusom (HPV), i dalje predstavlja problem javnog zdravstva širom svijeta budući da sa sobom odnosi živote više od 270.000 žena svake godine. U zemljama s visokim prihodima, rana dijagnoza i tretman pretkancerogenih lezija dovela je do značajnog smanjenja opterećenja od ove bolesti. Zbog slabe
dostupnosti usluga visokokvalitetnog skrininga i tretmana, većina smrtnih slučajeva izazvanih uslijed raka grlića materice (85%) javlja se kod žena koje žive u zemljama s niskim i srednjim prihodima. Razlika u učestalosti pojave raka grlića materice između zemalja u razvoju i zemalja s visokim prihodima vjerovatno će postati izraženija nakon što se infekcija čestim onkogenim HPV tipovima prevenira vakcinacijom velikog procenta djevojčica u adolescentnoj dobi.

Vakcinisanje djevojčica i žena prije stupanja u prvi seksualni odnos, te shodno tome i prije samog izlaganja HPV infekciji, pruža izvanrednu priliku da se vremenom umanji učestalost raka grlića materice. S obzirom da se ovim vakcinama pruža zaštita od HPV tipova odgovornih za gotovo 70% slučajeva raka grlića materice, ukazat će se stalna potreba za skriningom žena koje su vakcinisane kao i onih koje nisu vakcinisane. Shodno tome, u sveobuhvatni pristup prevenciji i kontroli raka grlića materice potrebno je uključiti i vakcinaciju djevojčica i žena prije stupanja u prvi seksualni odnos, te skrining žena radi detekcije pretkancerogenih lezija i radi tretmana prije prerastanja ovih
lezija u invazivno oboljenje.

Skrining radi detekcije pretkancerogenih lezija može se obavljati na nekoliko načina uključujući i cervikalnu citologiju (Papa testovi), vizuelni pregled grlića materice acetatnom kiselinom [VIA] ili testiranje na HPV DNA.