You are here

Rodno zasnovano nasilje predstavlja jedan od najozbiljnijih i najraširenijih oblika kršenja ljudskih prava širom svijeta. Svaka treća žena u svijetu doživjela je jedan oblik nasilja u svom životu. Istraživanje o rasprostranjenosti i karakteristikama nasilja nad ženama iz 2012. godine pokazalo je da je 47,3% žena u Republici Srpskoj doživjelo je neki oblik nasilja u svom životu nakon navršene petnaeste godine. Najveći procenat žena 39,1% preživjelo je psihičko nasilje, 26,5% fizičko, 6,4% seksualno i 2,1% ekonomsko nasilje. Posljedice koje rodno zasnovano nasilje ostavlja na život, a posebno zdravlje žena i njihove djece teške su i dalekosežne. Rješavanje ovog problema zahtjeva predan i koordinisan odgovor društva u cjelini: vladinih, međunarodnih institucija i organizacija, nevladinih organizacija, privatnog sektora, građana i građanki. Kroz podršku i partnerstvo sa svim odgovornim partnerima, a posebno sa zdravstvenim sektorom, Populacijski fond Ujedinjenih nacija (UNFPA) doprinosi stvaranju društva nulte tolerancije na rodno zasnovano nasilje u preko 150 zemalja svijeta.

Zdravstveni sektor ima specifičnu i kompleksnu ulogu u prevenciji i borbi protiv rodno zasnovanog nasilja. Zdravstveni radnici/ce su često prvi kojima se preživjele žrtve nasilja obraćaju za pomoć, ali i među prvima koji su u prilici prepoznati simptome nasilja kada osobe o tome nisu spremne javno govoriti. Zdravstveni radnici/ce imaju mogućnost djelovati sveobuhvatno kroz programe podrške kako preživjelim žrtvama nasilja i njihovoj djeci, tako i počiniocima rodno zasnovanog nasilja. Koordinisan odgovor insitucija unutar zdravstvenog sistema, te subjekata unutar multi-sektorskog referalnog mehanizma od presudne je važnosti za sprječavanje daljnjih nasilnih odnosa i pružanje adekvatne podrške preživjelim i počiniocima rodno zasnovanog nasilja.

UNFPA u Bosni i Hercegovini pruža stručnu podršku zdravstvenom sistemu u Republici Srpskoj u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja kroz doprinos izradi standarda za kvalitetu usluga u zdravstvu od strane relevantnih institucija. Resursni paket je odgovor pružaoca zdravstvenih usluga u Republici Srpskoj na rodno zasnovano nasilje predstvalja jedan od prvih koraka u ovom procesu.

Resursni paket izrađen je u okviru projekta Traženje zaštite, podrške i pravde za preživjele žrtve seksualnog nasilja tokom sukoba u BiH koji pored Populacijskog fonda implementiraju i Razvojni program UN-a (UNDP), UN-ova agencija za ravnopravnost polova i osnaživanje žena (UNWOMEN), i Međunarodna organizacija za migracije (IOM). Ovaj edukativni resurs razvijen je adaptacijom Resursnog paketa: Jačanje odgovora zdravstvenog sistema na rodno zasnovano nasilje u Istočnoj Evropi i Centralnoj Aziji (izrađenog od strane UNFPA regionalne kancelarije za Istočnu Evropu i Centralnu Aziju i Informativnog centra i evropske mreže Že ne protiv nasilja (WAVE).