You are here

Klinički vodiči su važno sredstvo za donošenje odluka u pružanju zdravstvenih usluga, temeljenih na znanstvenim dokazima i kliničkoj praksi.

Razvoj kliničkih vodiča zahtijeva određene resurse, kako ljudske, financijske, tako i znanje, iskustvo i uloženo vrijeme. Proces razvoja vodiča se zasniva na esencijalnim polugama: validnost, pouzdanost, klinička primjenjivost, klinička fleksibilnost, jasnoća, multidisciplinarni pristup, definiranje preporuka baziranih na znanstvenim dokazima.

Okvir za razvoj i adaptaciju kliničkih vodiča treba olakšati stvaranje istih primjenom jedinstvene metodologije, te vjerujem da će biti koristan alat u radu kako članova radnih skupina za razvoj pojedinih kliničkih vodiča, tako i svima onima koji daju doprinos u razvoju istih.