You are here

Ispitivanje mišljenja mladih o sveobuhvatnom obrazovanju o seksualnosti kao dijelu formalnog obrazovanja, te njihovih znanja i stavova o reproduktivnom zdravlju, urađeno je s ciljem planiranja programskih aktivnosti Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNFPA BiH). Za slične ciljeve rezultati ovog istraživanja mogu poslužiti i drugim organizacijama koje rade s mladima, kao i sa donosiocima odluka. Učesnici istraživanja izabrani su putem mreže omladinskih organizacija pa rezultati nisu statistički reprezentativni za područje cijele BiH. Za korištenje rezultata s većom pouzdanošću preporučuje se poređenje s podacima drugih sličnih istraživanja. Stavovi, mišljenja i zaključci autora istraživanja ne predstavljaju nužno i stav Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija.