You are here

Populacijski fond Ujedinjenih nacija (UNFPA) i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine (MHRR) su organizirali konferenciju pod nazivom Osiguravanje pravde, reparacije i rehabilitacije za žrtve seksualnog nasilja u ratu u Sarajevu, 5-6. septembra, 2012. Ova konferencija je bila jedinstvena na više načina. Po prvi put su vlasti Bosne i Hercegovine, putem Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH bili jedan od domaćina događaja koji je okupio preko 100 učesnika iz regije, a i šire, koji su predstavljali različite segmente društva – preživjele žrtve seksualnog nasilja u ratu, aktiviste za prava žena, predstavnike organizacija civilnog društva koji pružaju usluge i podršku preživjelima, predstavnike relevantnih institucija vlasti, međunarodnih organizacija i akademskih institucija. Konferencija je imala za cilj da obezbijedi forum za praktičare i aktiviste kako bi se okupili i učili jedni od drugih, diskutovali, pojasnili i kodificirali svoje zajedničke ciljeve i iskustva, te kako bi raspravljali o problemima i preprekama sa kojima su se suočili u provođenju svojih aktivnosti. Konferencija je također poslužila kao forum za početak oblikovanja i definiranja okvira za unaprijeđenje rada po pitanjima seksualnog nasilja u ratu.