You are here

Ove tehničke informacije je izradila Globalna mreža UNFPA za pitanja starenje stanovništva kao nadopunu na dokument Odjela Ujedinjenih nacija za ekonomska i socijalna pitanja (UN DESA) pod nazivom U kratkim crtama: Osobe starije životne dobi i COVID-19, u kojem je stavljen naglasak na humanitarni imperativ rješavanja specifičnih potreba starijih osoba u okviru mjera spremnosti i odgovora na pandemiju bolesti COVID-19.

UNFPA je fokusiran na ljudska prava, zdravlje i zaštitu osoba starije životne dobi u svjetlu bolesti COVID-19 i u ovom dokumentu su naglašene relevantne inicijative koje se poduzimaju i provode u uredima UNFPA širom svijeta. Mjere poduzete u pravcu zaštite prava i zadovoljenja potreba osoba starije životne dobi su potpuno u skladu s jednim od akceleratora iz Plana UNFPA za globalni odgovor na COVID-19, a to je da niko ne smije biti izostavljen.

U dokumentu je naglašena uloga UNFPA u pružanju podrške odgovoru UN-a na COVID-19 u zemljama pod vodstvom sistema rezidentnih koordinatora Ujedinjenih nacija i Svjetske zdravstvene organizacije (WHO). UNFPA također podržava i civilno društvo u zagovaranju učešća starijih osoba u izradi javnih politika kako bi se njihov glas čuo u pripremi i odgovoru na bilo koju krizu u kojoj su one najviše pogođene.