You are here

Pandemije različito utiču na žene i muškarce, te pogoršavaju već postojeće neravnopravnosti sa kojim se suočavaju žene i djevojke, kao i diskriminaciju drugih marginaliziranih grupa poput osoba s invaliditetom i osoba koje žive u ekstremnom siromaštvu. Ovo treba uzeti u obzir imajući u vidu različite okolnosti koje utiču na otkrivanje slučajeva i pristup tretmanu za žene i muškarce.

Žene čine 70 posto radne snage u zdravstvenom i socijalnom sektoru na globalnom nivou, te posebnu pažnju treba posvetiti načinu na koji ih radno okruženje može izložiti diskriminaciji, kao i razmišljanju o njihovom potrebama koje uključuju seksualno i reproduktivno zdravlje i psihosocijalne potrebe, kao zdravstvenih radnica na prvoj liniji odbrane.