You are here

Cilj analize stanja stanovništva je na osnovu dokaza pružiti sveobuhvatnu sliku glavnih karakteristika stanovništva, njegovih trendova, potencijala i izazova, koja će poslužiti kao osnova za izradu relevantnih politika i omogućiti planiranje programa za zemlju. Analizu je uradila grupa za razvojnu inicijativu SeConS, nezavisna analitička organizacija iz Srbije, pod cjelokupnim nadzorom UNFPA i drugih agencija iz Tima Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (BiH). Zvanični statistički podaci su dobiveni od tri institucije za statistiku (Agencije za statistiku BiH, Federalnog zavoda za statistiku Federacije Bosne i Hercegovine i Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske) i od dva zavoda za javno zdravstvo (Zavoda za javno zdravstvo FBiH i JZU Instituta za javno zdravstvo RS). Osim toga, korišteni su podaci i iz drugih izvora, kao naprimjer, podaci iz administrativnih izvora, konkretnih istraživanja, izvještaja i studija.