You are here

Kada djevojčica u našoj regiji napuni deset godina njen svijet počinje da se mijenja.

Godine odrastanja od puberteta do punoljetstva presudne su za njen dalji životni put. Usvajajući nove vještine i proširujući vidike,
desetogodišnja djevojčica doživljava procvat u poticajnom porodičnom okruženju i zajednici koja je ohrabruje da sama donosi odluke i gradi vlastitu budućnost.

Isto tako, socijalne i kulturološke norme, diskriminirajući zakoni i sputavajuće prakse mogu ugasiti njene snove.

Kada djevojčica u našoj regiji napuni deset godina nalazi se na prekretnici.

Kojim putem će krenuti neće uticati samo na njen dalji život, već i na živote svih nas.

Kada jedna djevojčica, stotina djevojčica, generacija djevojčica može ostvariti svoj potencijal, svi smo na dobitku. Ljudski kapital jača, privreda se razvija, blagostanje raste.

O nama ovisi da li će se to ostvariti.

Ova publikacija je dodatak izvještaju „Stanje svjetske populacije“ Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija za 2016. godinu, s težištem na
Istočnoj Evropi i Centralnoj Aziji.

U publikaciji su predstavljene priče osam desetogodišnjih djevojčica iz cijele regije. Također su obrađeni neki od ključnih izazova s kojima se desetogodišnje djevojčice i njihovi vršnjaci suočavaju, kao i mogućnosti koje im stoje na raspolaganju u širem kontekstu ulaganja potrebnih za iskorištenje demografske dividende u ovoj regiji.

Na samom početku Programa održivog razvoja do 2030. godine, naš uspjeh u postizanju Ciljeva održivog razvoja umnogome ovisi o tome da li ćemo uspjeti da oslobodimo potencijal ove generacije djevojčica.

Snovi i želje djevojčica čije su priče predstavljene u ovogodišnjem izvještaju „Stanje svjetske populacije“ pozivaju vlasti, civilno društvo
i međunarodnu zajednicu, ali i nastavnike, zdravstvene radnike i roditelje na angažman u stvaranju uslova neophodnih za njihov napredak