You are here

Овај приручник представља јединствени методолошки оквир за предаваче, који им омогућава једноставан и ефикасан начин преношења савремених знања о планирању породице докторима породичне медицине у Босни и Херцеговини.

Аутори Приручника из 2015. године уједно су главни тематски предавачи у Босни и Херцеговини, који су заједно с вањским консултантима уложили велики труд у изради документа. Као основа за израду овог Приручника коришћен је приручник за планирање породице Министарства здравља Републике Сјеверне Македоније.