You are here

Клинички водич за антенаталну заштиту базира се на антенаталној њези здравих трудница, односно трудница код којих нису идентификована претходно постојећа стања и које нису у већем ризику од компликација као што је нпр. вишеплодна трудноћа.

Антенатална заштита подразумијева заштиту коју жена прима од почетка трудноће до порођаја и која помаже у осигурању здравих исхода и за жену и новорођенче. Та заштита подразумијева циљане прегледе који су прилагођени индивидуалном стању сваке труднице како би се осигурао нормалан ток трудноће, порођај и период након порођаја те омогућило рано откривање и збрињавање компликација, откривање хроничних стања која могу утицати на мајку и дијете те индивидуално савјетовање и едукација трудница. Раним откривањем и правилном селекцијом угрожених трудноћа те интензивним надзором труднице и плода доприноси се да се сваки плод развија према свом максималном генетичком потенцијалу.

Пружање услуга антенаталне заштите подразумијева доступну и квалитетну заштиту сексуалног и репродуктивног здравља која је заснована на доказима, било да се ради о обезбјеђењу доступне и квалитетне заштите за труднице и породиље или превенцији сексуално преносивих болести