You are here

Povodom obilježavanja ovogodišnjeg Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, kampanja “UNiTE” Generalnog sekretara poziva nas na solidarnost sa žrtvama nasilja i njihovim pristalicama, kao i sa borcima za prava žena koji rade na sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i djevojčicama. Naša je dužnost ne samo da se s njima solidarišemo, već i da intenziviramo naša nastojanja u cilju pronalaska rješenja i mjera kako bismo zaustavili ovu sprječivu globalnu pošast koja ima štetan uticaj po živote i zdravlje žena i djevojčica.

Protekla godina bila je izvanredna u smislu podizanja svijesti po pitanju nivoa i razmjera različitih oblika nasilja nanesenog ženama i djevojčicama. Kampanja #MeToo –  jedan od najrasprostranjenijih i najmoćnijih društvenih pokreta novijih vremena – dovela je ovo pitanje u središte pažnje. Nivo svijesti dodatno je ojačan dodjelom Nobelove nagrade za mir 2018. godine za dvoje izvanrednih aktivista, Nadiu Murad i Denisa Mukwege, koji djeluju na polju suzbijanja nasilja nad ženama u područjima zahvaćenim sukobima.

Više od trećine žena diljem svijeta u nekoj fazi svog života doživjelo je fizičko ili seksualno nasilje. Nadalje, istraživanja ukazuju na to da bi trošak nasilja nad ženama godišnje mogao iznositi oko 2 posto globalnog bruto domaćeg proizvoda (BDP), što je jednako iznosu od 1,5 triliona dolara[1]. 

Osim podizanja nivoa svijesti, vlade, privatni sektor, umjetnička zajednica, organizacije civilnog društva, akademska zajednica i angažirani građani pokušavaju pronaći nove načine kako bi se hitno pozabavili ovom globalnom pošasti.

Preko 20 godina UN Fond za suzbijanje nasilja nad ženama  (eng. UN Trust Fund to End Violence against Women) ulaže u domaće i lokalne inicijative koje pretvaraju politička obećanja u konkretne koristi za žene i djevojčice i dugoročno doprinose sprečavanju nasilja.

U okviru Spotlight inicijative za suzbijanje nasilja nad ženama i djevojčicama, kao globalno, višegodišnje partnerstvo između Ujedinjenih naroda i Evropske unije, radimo s različitim partnerima kako bismo povećali opseg i nivo ambicije naših intervencija. Svjesni smo da je smanjenje i sprečavanje nasilja nad ženama transformacijske prirode: time se poboljšava zdravlje žena i djece, smanjuje rizik od zaraze HIV-om i spolno prenosivim infekcijama, poboljšava se ekonomska produktivnost i postignuća na polju obrazovanja, te se smanjuje rizik od mentalnih bolesti i zloupotrebe supstanci, što su samo neke od prednosti.

Putem Spotlight inicijative, naše agencije mobiliziraju brojne zainteresovane strane kako bi se bavili kako temeljnim uzrocima nasilja, tako i njegovim neposrednim posljedicama. U skladu s Programom za održivi razvoj do 2030. godine, navedena inicijativa u potpunosti integriše načelo da nikoga ne ostavlja po strani (eng. leaving no one behind). Spotlight inicijativa će se takođe osloniti na postojeće dobre prakse i programiranje zasnovano na dokazima, te će uvesti i nova rješenja u cilju ubrzavanja postizanja rezultata.
Porodica UN neumorno radi s našim partnerima kako bi ojačala zakonske okvire i institucije, poboljšala usluge za preživjele žrtve i kako bi se bavila temeljnim uzrocima nasilja, osporavanjem društvenih normi i ponašanja, te rješavanjem pitanja opsežnih rodnih nejednakosti.

Suzbijanje nasilja nad ženama i djevojčicama nije samo puko kratkoročno nastojanje. Ono zahtijeva koordinirane i kontinuirane napore svih nas. Dokazivanje da su ti napori urodili plodom je najbolje priznanje žrtvama i njihovim pristalicama, kao i borcima za prava žena koje danas slavimo.