Izjava

Zaštita reproduktivnih prava žena u ruralnim područjima: put do ravnopravnijega svijeta

8 Mart 2018

Izvršna direktorica UNFPA, dr. Natalia Kanem
Međunarodni dan žena, 8. mart 2018. godine

Ekonomske nejednakosti današnjice koje pogađaju značajan dio svijeta produbljuju i mnogi drugi oblici nejednakosti, uključujući nejednakosti kod seksualnog i reproduktivnog zdravlja. Preko 200 miliona žena, od koji su mnoge siromašne i žive u ruralnim i udaljenim dijelovima svijeta,  nemaju pristup dobrovoljnim metodama planiranja porodice. Također, više od 800 trudnica, mnoge od njih u ugroženom socioekonomskom položaju, svaki dan umire od komplikacija povezanih s trudnoćom i porođajem.

U mnogim dijelovima svijeta pristup uslugama je posebno ograničen ili čak nepostojeći za žene iz ruralnih područja i autohtonih populacija, umanjujući time njihove mogućnosti za ostvarivanje reproduktivnih prava.

Bez rješavanja diskriminacije s kojom se žene suočavaju u privatnim i javnim sferama, mnoge od njih ostaju zarobljene u začaranom krugu siromaštva, ponovljenih trudnoća, smanjenih mogućnosti, neostvarenih ljudskih prava i nerealiziranog potencijala. Negiranje reproduktivnih prava ne šteti samo pojedincima, već slabi i guši privredu i razvoj zemalja.

Omogućavanje univerzalno dostupne reproduktivne zdravstvene zaštite bi pomoglo ne samo u ostvarivanju reproduktivnih prava siromašnih i žena iz ruralnih područja, već bi im omogućilo da ostanu zdrave, da se obrazuju i učestvuju u svim aspektima života, uključujući i ekonomski aspekt, što su prednosti za žene, njihove porodice i zemlju. Zato je naša misija UNFPA sarađivati s našim partnerima kako bi se do 2030. godine odgovorilo na nezadovoljene potrebe za informacijama i uslugama planiranja porodice, okončali slučajevi preventabilne smrtnosti majki i spriječilo rodno uslovljeno nasilje i druge štetne prakse koje pogađaju žene i djevojke.

Rješavanje pitanja nejednakosti i diskriminacije oduvijek je bilo u središtu rada UNFPA. Nastojimo osigurati da niko ne bude izostavljen u programima koji poboljšavaju živote isključenih i marginaliziranih žena.

Na ovaj Međunarodni dan žena, ponovimo našu predanost rješavanju mnogih različitih oblika nejednakosti koje zaustavljaju napredak žena, posebno iz ruralnih dijelova, autohtonih populacija i siromašnih kategorija, i sprječavaju ih u ostvarivanju njihovih prava i ambicija i života ravnopravnog s muškarcima – jer o tome ovisi ravnopravniji svijet.