Saopštenje za javnost

UNFPA Stanje svjetske populacije 2016

20 Oktobar 2016

Ulaganje u desetogodišnje djevojčice moglo bi donijeti veliku demografsku dividendu i ojačati privrede država

• Djevojčice su u regiji Istočne Evrope i Centralne Azije općenito dobro obrazovane
• Zbog ranog braka, adolescentske trudnoće i tradicionalnih rodnih uloga, postoji rizik da taj ogromni ljudski kapital ostane neiskorišten.
• Oslobađanje potencijala ove generacije djevojčica omogućit će zemljama u regiji da ostvare demografsku dividendu i ojačaju svoje privrede.

UJEDINJENE NACIJE, Istanbul, 20.10.2016—Rani brak, adolescentska trudnoća i drugi pojavni oblici duboko ukorijenjenih rodnih nejednakosti ugrožavaju zdravlje i prava djevojčica i predstavljaju prijetnju ostvarenju ambicioznog plana globalnog razvoja, upozorava UNFPA, Populacijski fond Ujedinjenih nacija, u svom izvještaju Stanje svjetske populacije 2016, objavljenom danas. 

Za sve djevojčice deseta godina života kada su na pragu puberteta je od odlučujuće važnosti. U regiji Istočne Evrope i Centralne Azije neke djevojčice u ovoj dobi napreduju, postepeno izgrađujući svoje vještine i šireći vidike dok odrastaju u poticajnom i osnažujućem okruženju, kako u porodici tako i u zajednici, što ih ohrabruje da počnu praviti vlastite izbore i stvarati svoju budućnost. Međutim, mnoge druge djevojčice ostaju sputane društvenim i kulturnim normama, kao i diskriminirajućim zakonima i praksama. 

“Kada djevojčica u našoj regiji napuni deset godina nalazi se na prekretnici“, kaže regionalna direktorica UNFPA, Alanna Armitage. “Kojim putem će krenuti neće uticati samo na njen dalji život, već i na živote svih nas. Jer kada jedna djevojčica, stotinu djevojčica, generacija djevojčica može ostvariti svoj potencijal, svi smo na dobitku. Ljudski kapital jača, privreda se razvija, blagostanje raste.”

U Istočnoj Evropi i Centralnoj Aziji djevojčice su općenito dobro obrazovane, a u visokom obrazovanju čak nadmašuju dječake i mladiće, navodi se u dodatku koji je objavio Regionalni ured UNFPA.   

Međutim, zbog kombinacije različitih faktora, mnoge djevojčice ne mogu ostvariti svoj puni potencijal kada odrastu, niti mogu doprinijeti ekonomskom i društvenom napretku njihovih zajednica i država: 
 Rani ili dječiji brak, premda nezakonit, u nekim dijelovima regije ostaje uobičajena praksa, zbog koje djevojčice često moraju prekinuti obrazovanje;
 U odnosu na njihove vršnjakinje u Zapadnoj Evropi, tinejdžerke u ovoj regiji imaju tri puta veće izglede za adolescentsku trudnoću, što negativno utiče na zdravlje i budući život i majke i djeteta; 
 Mlade žene teško usklađuju posao i odgoj djece, jer su dostupna rješenja za roditeljski dopust i vrtiće za djecu nedostatna, a tradicionalne rodne uloge obeshrabruju žene u ostvarivanju profesionalne karijere. 

Bez učešća sadašnje generacije desetogodišnjakinja Program održivog razvoja do 2030. godine Ujedinjenih nacija i 17 Ciljeva održivog razvoja možda nikada neće biti ostvareni. 

“Na samom početku Programa održivog razvoja do 2030. godine, naš uspjeh u postizanju Ciljeva održivog razvoja umnogome ovisi o tome da li ćemo uspjeti da oslobodimo potencijal ove generacije djevojčica,” kaže gđa Armitage.

Novi plan razvoja, koji su svjetske vođe podržale 2015. godine, predstavlja mapu društvenog i ekonomskog napretka država za narednih 15 godina. Njegov cilj je jednakopravan razvoj iz kojeg niko neće biti isključen. Izvještaj navodi da će otklanjanjem prepreka koje sputavaju desetogodišnjakinje današnjice, izgledi za uspjeh ovog plana biti veći.

U protekloj deceniji proširen je spektar dokazanih opcija politika dostupnih vladama. One obuhvaćaju pojačane zabrane štetnih praksi, kao što su dječiji brak, zatim omogućavanje edukacija za sticanje životnih vještina i sveobuhvatan i dobno prilagođen seksualni odgoj za djevojčice koje ulaze u pubertet, te donošenje rodno osjetljivih politika za usklađivanje posla i porodice. Konačno i najvažnije, ove opcije uključuju i prestanak tradicionalnih rodnih uloga i stereotipa. 

Kako se navodi u izvještaju UNFPA Stanje svjetske populacije, trenutni izazov je proširenje ovih intervencija kako bi se obuhvatilo više djevojčica, posebno onih najsiromašnijih i najranjivijih.

Ključne činjenice i brojke za Istočnu Evropu i Centralnu Aziju

• Većina desetogodišnjakinja u ovoj regiji pohađaju školu (ali to nije slučaj u svim grupama stanovništva. Na primjer preko 30% mladih Roma u nekim zemljama nemaju ni osnovno obrazovanje).   
• Dječiji brak je uobičajena praksa u nekim dijelovima regije, uključujući Jugoistočnu Evropu, južni Kavkaz i Centralnu Aziju, ali pošto je ova praksa generalno nezakonita, malo je pouzdanih podataka o njenoj učestalosti.
• Adolescentska trudnoća je u opadanju u regiji, ali je ta pojava ipak tri puta češća u odnosu na Zapadnu Evropu (pri čemu u nekim zemljama i do šest puta češća). 
• U nekim zemljama se rađa znatno manje djevojčica nego dječaka, zbog rodno pristranog odabira spola. U ovoj regiji bilježe se neka od najvećih odstupanja u omjeru spolova pri rođenju u svijetu. 
• U radnoj snazi u svim zemljama regije je manje žena nego muškaraca.
• Djevojčice u adolescentskoj dobi su posebno ranjive u kriznim vremenima, ali su njihove potrebe i ranjivosti često zanemarene.