You are here

Sarajevo, 27. maj 2022. – UNFPA i Populacijski fond Ujedinjenih naroda, Vlada Kantona Sarajevo su se ujedinili u promoviranju menstrualnog zdravlja i smanjenju menstrualnog siromaštva u Kantonu Sarajevo kroz kampanju „Za naše dane u mjesecu“, koja počinje 28. maja. Kampanja je organizirana povodom obilježavanja Svjetskog dana menstrualne higijene koja se obilježava u svijetu od 2014. godine, a ovogodišnja tema je: „Do 2030. početi menstruaciju doživljavati kao normalna pojavu“ u cilju izgradnje svijeta u kojem niko neće biti sputan menstruacijom.

 „Nadamo se da će se ovom kampanjom smanjiti socijalni, ekonomski i psihološki izazovi s kojima se žene svakodnevno susreću u pogledu menstrualnog ciklusa. Menstruacija je suštinski povezana s ljudskim pravima – kada žene i djevojčice nemaju siguran pristup proizvodima za održavanje menstrualne higijene, one tada ne mogu dostojanstveno upravljati svojom menstruacijom. Isključivanjem iz društvenog života i stigmatizacijom osoba zbog toga što imaju menstruaciju također se podriva princip ljudskog dostojanstva“, izjavio je John Kennedy Mosoti, predstavnik UNFPA u BiH.   

Od početka naredne školske godine će higijenski proizvodi za održavanje intimne higijene tokom menstruacije biti dostupni u svim školama u Kantonu Sarajevo kako bismo bili sigurni da niti jedna djevojčica neće izostati sa nastave u toku menstrualnog ciklusa. „Kao što je obećala u martu ove godine, Vlada Kantona Sarajevo je i dalje predana svim aktivnostima koje se provode u cilju okončanja menstrualnog siromaštva i posramljenosti u Kantonu Sarajevo.  Obećali smo i ostvarit ćemo cilj misije, a to je dostava menstrualnih higijenskih proizvoda u dovoljnim količinama u sve srednje škole u Kantonu Sarajevo, ali ćemo također provesti i druge mjere kako bismo smanjili menstrualnu stigmu u ciljanim grupama“, izjavio je Edin Forto, premijer Kantona Sarajevo.

Ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo Naida Hota-Muminović naglasila je :“Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo  podržava realizaciju projekta i nastojat će da se u sklopu aktivnosti educiraju i osnažuju učenice i na taj način eliminira  stigma i diskriminacija povezana sa menstrualnim ciklusom a koja je specifična posljedica socijalnih nejednakosti.”