You are here

UJEDINJENE NACIJE, New York, 2. juli 2012—UNFPA, Populacijski fond Ujedinjenih nacija, poziva vlade diljem svijeta da alociraju više resursa za ključno pitanje dobrovoljnog planiranja porodice.

Na Svjetski dan stanovništva, 11. jula, Londonski samit o planiranju porodice će pokrenuti do sada neviđenu inicijativu kako bi se ispunile potrebe modernog planiranja porodice u zemljama u razvoju.
Cilj je mobilizirati političku volju i dodatne resurse potrebne da se za još 120 miliona žena omogući pristup planiranju porodice do 2020.

UNFPA globalno zagovara planiranje porodice sa podrškom finansiranja i praktičnom pomoći državama preko 40 godina. Ona poziva donatore i države članice Ujedinjenih nacija da pomognu da se dođe do predviđenih 4.1 milijardi dolara koje su još uvijek potrebne svake godine kako bi se u potpunosti ispunile potrebe za modernim kontracepcijskim metodama u razvijenom svijetu.

Domaćin ove inicijative je Ministarstvo za međunarodni razvoj (DfID) Vlade Ujedinjenog Kraljevstva i Fondacija Billa i Melinde Gates.

“Ja toplo pozdravljam ovu inicijativu. Planiranje porodice mora stajati mnogo više na međunarodnoj agendi, a ova inicijativa će pomoći da se to postigne,“ rekao je izvršni direktor dr. Babatunde Osotimehin.

“UNFPA prednjači u međunarodnom djelovanju na planu dobrovoljnog planiranja porodice i mi se radujemo zajedničkom radu sa DfID-om, Fondacijom Gates i drugim partnerima kako bi dalje promovirali značaj ovog pitanja,” dodao je dr. Osotimehin. “Zajedno, mi pozivamo svjetske lidere da se sjete da svaka zemlja ima i moralnu obavezu i vlastiti interes da riješi problem umiranja majki i njihovih beba.”

“Neželjene trudnoće imaju mnogo širi efekat na životne šanse žena i njihove djece – a to je pitanje koje pogađa cijele zajednice u najsiromašnijim zemljama svijeta.”

“Na Londonskom samitu o planiranju porodice, UNFPA i njeni partneri stavljaju planiranje porodice na vrh agende. Kroz naša kolektivna nastojanja, mislim da imamo stvarnu šansu da postignemo naš cilj,” zaključio je dr. Osotimehin.