You are here

Tim agencija Ujedinjenih nacija u BiH je osigurao 400,000 US dolara hitne financijske pomoći za adresiranje humanitarnih potreba uzrokovanih do sada nezabilježenim poplavama. Pored toga, UN agencije će pružiti pomoć kroz osiguravanje zaliha hrane, pumpi, usluga skladištenja i prevoza, kao i dostavljanja humanitarnih, školskih i drugih potrepština.

Pozivamo partnerske i donatorske organizacije da kontaktiraju Ured rezidentnog koordinatora UN-a u BiH radi koordinacije njihove pomoći, te kako bi se uključile u aktivnosti koje se provode.

Ujedinjene nacije blisko sarađuju sa državnim i entitetskim vlastima, civilnom zaštitom i Oružanim snagama BiH kako bi se osiguralo da donacije i podrška budu upućene u skladu sa prioritetima i kako bi se pomoglo najugroženijima.

Ukoliko ste ugroženi ili poznajete nekoga ko je ugrožen a nema pristup telefonu ni internetu, molimo Vas da se javite lokalnim centrima civilne zaštite na broj 121.

Oni će dalje proslijediti Vaše zahtjeve, posredstvom entitetskih centara civilne zaštite, Centru za krizne situacije Ministarstva sigurnosti BiH (033/492-778), koji je jedini nadležan za kontakt sa Ministarstvom odbrane po pitanju korištenja resursa Oružanih snaga BiH.