You are here

Izjava UNFPA Izvršne direktorice, Dr. Natalije Kanem za Svjetski dan zdravlja

Na ovogodišnji Svjetski dan zdravlja obilježavamo prvu Međunarodnu godinu medicinskih sestara i babica. Babice su od izuzetne važnosti za sve što mi u UNFPA, agenciji Ujedinjenih nacija za zaštitu seksualnog i reproduktivnog zdravlja, radimo. Njihova spasonosna umijeća daleko nadmašuju pružanje pomoći pri porođaju; babice educiraju, osnažuju i osposobljavaju žene da vode zdrav život i ostvare svoje pravo na seksualno i reproduktivno zdravlje.  

Usred pandemije korona virusa, u kojoj je već zaraženo preko milion ljudi širom svijeta, zdravstveni radnici i radnice su neopjevani heroji i heroine koje rade na prvoj liniji borbe protiv virusa. Babice riskiraju vlastiti život da bi spasile život trudnica i novorođenčadi. One vode računa o sigurnoj i zdravoj trudnoći poduzimajući sve mjere predostrožnosti kako bi zaštitile žene kojima su na usluzi.  

Babice imaju važnu ulogu u odgovoru na vanredne situacije u javnom zdravstvu, kao što je situacija izazvana bolešću COVID-19. Njihova uloga je također izuzetno bitna u očuvanju snažnih i otpornih zdravstvenih sistema koji su nam potrebni za preživljavanje korona virusa.  Sada je imperativ ne ugroziti osnovne usluge zaštite seksualnog i reproduktivnog zdravlja preusmjeravanjem babica na pružanje hitne medicinske pomoći.

Babice koje opslužuju pacijentice izvan bolnica su izuzetno važne u kontekstu poštivanja mjere održavanja sigurne distance koja je neophodna da bi se izbjeglo širenje virusa. Što je više babica koje su spremne obavljati kućne posjete u ruralnim zajednicama ili davati savjete u sklopu antenatalne i postnatalne zaštite putem telefona, više će ljudi biti u stanju izbjeći prenošenje i zarazu korona virusom. 


Karmela Marić, babica Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Dok novi korona virus hara svijetom, uključujući i mnoge zemlje u razvoju sa krhkim zdravstvenim sistemima, žene i dalje ostaju u drugom stanju i rađaju. Širom svijeta babice vode računa da su trudnoća i porod svake žene sigurni. Također pružaju informacije i savjete o kontracepciji koji su potrebni ženama i mladima, čak i u vrijeme krize.   

Kao zdravstvene radnice na prvoj liniji borbe protiv korona virusa, babice su posebno u opasnosti od zaraze virusom. A to znači da su i trudnice i bebe također u riziku. Moramo poduzeti hitne mjere na zaštiti babica, koje podrazumijevaju i obezbjeđenje iste zaštitne opreme koju nose drugi zdravstveni radnici i radnice u direktnom kontaktu s ljudima kako bi se i one zaštitile od zaraze virusom.

Širom svijeta se babice hvataju u koštac s izazovom bolesti COVID-19. Uz podršku UNFPA, babice u teško pogođenim zemljama rade 24 sata dnevno na pružanju pomoći ženama i bebama. One kažu da nikada neće napustiti svoje pacijentice.  

Zajedno sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom i drugim partnerima, UNFPA stoji uz babice širom svijeta, kako danas, tako i svaki drugi dan. 

Uprkos pandemiji, život se nastavlja; trudnoća i porođaj nisu izuzeci. U ovim teškim vremenima za sve, a posebno za zdravstvene radnike i radnice, uradimo sve što je u našoj moći da zaštitimo babice kako bi se i dalje mogle brinuti o zdravlju žena i novorođenčadi.