You are here

Na dan 31. oktobra 2011, svjetska populacija će dostići brojku od 7 milijardi, prema Odjelu za stanovništvo Ujedinjenih nacija. Ovaj globalni historijski momenat predstavlja izazov, priliku i poziv na akciju. Da li ćemo živjeti zajedno na zdravoj planeti, zavist će od izbora kojeg sada učinimo. Stoga, danas, na Svjetski dan stanovništva, UNFPA promovira globalnu kampanju nazvanu 7 milijardi akcija da stvori pravedniji i održiviji svijet.

Trenutno oko 78 miliona ljudi svake godine se doda globalnoj populaciji, čime se povećava potražnja za prirodnim resursima i vrši sve veći pritisak na našu planetu. Dok siromaštvo, nejednakost i povećani pritisak na resurse predstavljaju glavne izazove, svijet je međusobno povezaniji nego ikada prije, što stvara ogromne mogućnosti. Mi sada imamo novu i do sada neviđenu sposobnost da razmjenjujemo informacije i ideje te angažiramo zajednice na cijeloj planeti na rješavanju problema koji nas pogađaju.

Smanjenje nejednakosti i poboljšanje životnog standarda ljudi koji žive danas – kao budućih generacija – će zahtijevati nove načine razmišljanja i do sada neviđenu globalnu saradnju. Trenutak za djelovanje je sada.

To su problemi koji mogu, i moraju, biti rješeni. Zajedno, mi možemo iskovati budućnost sa mladim ljudima, unaprijediti prava za djevojčice i žene, te štititi prirodne resurse o kojima svi ovisimo.

1,8 milijardi mladih ljudi svijeta, između 10 i 24 godine, mogu doprinijeti novim idejama i pristupima rješavanja najhitnijih problema. Posebno važno je 600 miliona adolescentkinja čije odluke mogu promijeniti naš svijet. Ako svaka djevojčica danas može ostati u školi, imati broj djece koji želi i živjeti oslobođena od rodno zasnovanog nasilja i diskriminacije, mi ćemo vidjeti okončanje brakova između djece, poboljšano zdravlje djece i porodice, te žene koje će zauzeti svoje zasluženo mjesto u društvu.

Međunarodna zajednica slaže se oko značaja prava djevojčica i žena. Godine 1994, 179 vlada okupilo se u Kairu na historijskoj Međunarodnoj konferenciji o populaciji i razvoju. Oni su se složili da osnaživanje djevojčica i žena jeste važan korak ka iskorjenjivanju siromaštva i stabilizaciji rasta stanovništva. Reporoduktivno zdravlje i prava – uključujući pravo na slobodno i odgovorno odlučivanje o broju i razmaku rađanja djece bez prisile, diskriminacije i nasilja – su kameni temeljci osnaživanja žena i održivog razvoja.

Na žalost, dok je pravo na seksualno i reproduktivno zdravlje proklamirano, daleko je od toga da je univerzalno poštovano. Procjena je da još uvijek ima 215 miliona žena u manje razvijenim zemljama koje žele izbjeći ili odložiti trudnoću, ali nemaju pristup modernoj kontracepciji. Svaki dan, 1.000 žena umre od komplikacija u trudnoći i prilikom poroda. Te smrti se mogu spriječiti. Kada žene i parovi imaju adekvatne informacije i usluge vezane za reproduktivno zdravlje, uključujući planiranje porodice, mi možemo osigurati da svako dijete bude željeno, a svaki porod siguran. I mi možemo smanjiti siromaštvo.

Prema srednjoj projekciji Odjela za stanovništvo UN-a, svjetska populacija će dostići brojku od 8 milijardi do 2025, 9 milijardi do 2043, a onda 10 milijardi 2083. godine. Ali te projekcije ovise o pristupu planiranja porodice i pravima žena, muškaraca i mladih ljudi koji mogu donositi vlastite izbore o tome da li imati djecu ili ne.

Kao  međusobno najpovezanije stanovništvo, adolescenti i mladi već transformiraju društvo, politiku i kulturu. Aktivnijim angažmanom žena i mladih, mi možemo izgraditi bolju budućnost za sve generacije. Kako se bližimo broju svjetske populacije od 7 milijardi, svako od nas je podjednako dio tog velikog historijskog momenta. Naše male pojedinačne akcije, umnožene diljem svijeta, mogu dovesti do promjene koja je eksponencijalna.

Danas, na Svjetski dan stanovništva, pridružite nam se da stvorimo pravedniji i održiviji svijet. Posjetite www.7billionactions.org kako biste postali dio ovog globalnog pokreta. Zajedno, mi smo 7 milijardi ljudi koji računaju jedni na druge.