Press Release

Svjetski dan mladih – „Mladi grade mir“

12 August 2017

Sarajevo, 12. avgust 2017. godine – Danas se u svijetu obilježava Svjetski dan mladih, kroz promociju uloge mladih oba spola kao ključnih partnera u ostvarivanju ljudskih prava i razvoja.

Ove godine, u okviru obilježavanja Svjetskog dana mladih slavi se doprinos mladih u sprečavanju i transformaciji sukoba, kao i inkluziji, socijalnoj pravdi i održivom miru. Sve je snažnija svijest da je za izgradnju i održavanje mira ključno uključivanje mladih ljudi, kao nositelja promjena, u mirovne i sigurnosne agende, ali i šire u društvu.
Imajući u vidu da je sadašnja generacija mladih ljudi u svijetu najveća u istoriji i da mladi često čine većinu u zemljama obilježenim oružanim sukobima ili nemirima, stoga je demografski imperativ uzeti u obzir potrebe i težnje mladih po pitanjima mira i sigurnosti.

„Današnje generacije mladih stasavaju u doba krize, sukoba i katastrofa, dok su istovremeno mahom isključeni iz nacionalnih i globalnih napora na sprječavanju i rješavanju sukoba“, ističe dr. Natalia Kanem, v.d. izvršna direktorica UNFPA-e. Također je naglasila da „ako želimo mirniji svijet, ne možemo više priuštiti da izostavljamo mlade ljude. Moramo ih slušati i raditi s njima.“

Globalna agenda do 2030. godine jasno podcrtava da „nema održivog razvoja bez mira i sigurnosti“ i bez osiguranja „odgovornog, inkluzivnog, participatornog i reprezentativnog odlučivanja na svim razinama, uključujući i mlade.“

U Bosni i Hercegovini mladi čine jednu petinu društva, ali su često isključeni iz političkih, ekonomskih i društvenih sfera i procesa. Rezidentna koordinatorica UN-a, gđa. Sezin Sinanoglou, napominje da „UN i dalje ostaje predan radu sa svima u zemlji kako bi se mladima pomoglo da shvate svoj potencijal i stvaraju pozitivne društvene promjene za održivi mir i razvoj u Bosni i Hercegovini.“