You are here

Sarajevo, 26. septembar 2017. – Danas se obilježava Svjetski dan kontracepcije. Tim povodom u Sarajevu je održana Radionica za strateško planiranje o seksualnom i reproduktivnom zdravlju (SRZ). Radionicu je organizovao Populacioni fond Ujedinjenih nacija (UNFPA) u saradnji s Ministarstvom civilnih poslova BiH, Ministarstvom zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Ovom radionicom obezbijeđena je uključenost donosilaca odluka, specijalista javnog zdravlja i stručnih zdravstvenih radnika u oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja u participativni proces izrade i/ili revizije postojećih entitetskih dokumenata o SRZ, koji treba da budu usklađeni s Programom održivog razvoja do 2030. i Akcionim planom za seksualno i reproduktivno zdravlje.

Učesnici su se složili da je ključni prioritet entitetskih dokumenata o SRZ obezbjeđivanje univerzalnog pristupa seksualnim i reproduktivnim zdravstvenim uslugama za sve kategorije stanovništva, uključujući planiranje porodice, kao i integrisanje reproduktivnog zdravlja u cjelokupne nacionalne zdravstvene strategije i programe. Svi učesnici su pokazali spremnost da izvedu proces strateškog planiranja u oba entiteta i naglasili da će podizanje svijesti o kontracepciji dovesti do smanjenja neplaniranih trudnoća, nesigurnih pobačaja i širenja polno prenosivih bolesti.

„Svi parovi i pojedinci imaju pravo da donose promišljene odluke o sopstvenom seksualnom i reproduktivnom zdravlju, što uključuje i odluke o tome da li će i kada imati djecu i po kom rasporedu rađanja. Uspješne strategije su one koje kreiraju i na čije se sprovođenje obavezuju stručni zdravstveni radnici koji rade direktno s ljudima“, istakao je dr Mihai Horga, viši stručni savjetnik Istočnoevropskog instituta za reproduktivno zdravlje.

Predstavnica UNFPA u BiH dr Doina Bologa je istakla da „samo 12% žena u BiH koristi savremene metode kontracepcije“ i dodala da je „strateški pristup seksualnom i reproduktivnom zdravlju, uključujući planiranje porodice, od velikog značaja ne samo za današnje generacije, već i za generacije koje dolaze. Čvrsto vjerujem da se rad na novim i revidiranim strategijama u oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja u Bosni i Hercegovini dešava u pravom trenutku kako bi podržao zemlju na njenom evropskom putu i u realizaciji ciljeva iz Programa održivog razvoja do 2030“.