You are here

Apel UNFPA za globalni odgovor na korona virus (COVID-19)
 

Potrebe za mart i april 2020: US$67,500,000

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) 30. januara/siječnja 2020. godine proglasila je "kriznu javnozdravstvenu situaciju od međunarodnog značaja" uzrokovanu novim koronavirusom (COVID-19). SZO proglasila je pandemiju koronavirusa (COVID-19) 11. marta/ožujka 2020. godine. Do 19. marta potvrđeno je više od 205.000 slučajeva zaraze sa COVID-19 u 166 zemalja i teritorija, pri čemu je zabilježeno više od 8.648 smrtnih slučajeva, sa stalnim porastom broja novih slučajeva zaraze.

Neviđene posljedice ove pandemije i restriktivne mjere koje je uvela većina država negativno su uticale na pristup uslugama od životnog značaja u oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja, kao i na odgovor na rodno zasnovano nasilje u vrijeme kada su ženama i djevojkama te usluge najpotrebnije. UNFPA podržava vlade i partnere da daju prioritet posebnim potrebama žena i djevojaka reproduktivne dobi u skladu s transformativnim ciljevima UNFPA, kako bi se do 2030. godine zaustavile: nezadovoljene potrebe za planiranjem obitelji, smrtnost porodilja koje se mogu sprječiti, rodno zasnovano nasilje i štetne prakse.
Prioritizirajući države koje imaju slabe sisteme javnog zdravstva i socijalne zaštite, uključujući države u humanitarnim situacijama, napori UNFPA usredotočeni su na jačanje kapaciteta zdravstvenog sistema, nabavku i isporuku osnovnih potrepština, osiguranje pristupa uslugama u oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja i rodno zasnovanog nasilja, promociju  komunikacija o riziku, angažman zajednice i doprinos zajedničkoj procjeni utjecaja UN-a.

UNFPA dodatno angažira i podržava partnere (vlade, agencije UN-a i nevladine organizacije), kroz Strateški plan za odgovor i spremnost Svjetske zdravstvene organizacije, globalni apel za pomoć UN OCHA-e, te na regionalnoj i državnoj razini putem Ujedinjenih nacija i novoformiranih koordinacijskih struktura.

Finansijske potrebe
Okvirni zahtjev za finansiranjem koji podržava planirane intervencije UNFPA iznosi 67,500,000 USD za period od dva mjeseca, s približnom podjelom po glavnim područjima odgovora, navedenima u donjoj tabeli. Obzirom na brzo širenje COVID-19, zahtjevi za finansiranjem su privremeni i po potrebi će se revidirati, zavisno od izazova i dostupnosti nabavki. Zbog složenosti pandemije, fleksibilni resursi na globalnom nivou bitni su za odgovor prioritetnim državama kao i tamo gdje su potrebe najveće.
 

Predloženi budžet

Područje intervencije            Ukupno (US$)
Intervencija 1: Jačanje kapaciteta zdravstvenog sistema na nacionalnom i lokalnom nivou kako bi se osigurao pristup uslugama u oblasti rodno zasnovanog nasilja i seksualnog i reproduktivnog zdravlja
Razvijati strategije intervencije, uz konsultacije sa nacionalnim partnerima, za jačanje kapaciteta zdravstvenog sistema kako bi se osigurao pristup uslugama u oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja, posebno za trudnice, mlade i ugrožene osobe pod utjecajem pandemije. To uključuje regrutovanje i trening  zdravstvenih radnika i drugog osoblja za njegu kao i jačanje dodatnih ljudskih kapaciteta unutar države. 
12,000,000
Intervencija 2: Ojačati operativnu podršku, logistiku i podršku globalnom lancu nabavki
Prijedlog 12 stavki prvog odgovora koje je preporučila Svjetska zdravstvena organizacija (uključujući rukavice, sterilne jednokratne hirurške mantile, kombinezone, naočale, medicinske maske, respiratore, pregače, navlake za cipele i kape)
 
40,000,000
Intervencija 3: Omogućiti komunikaciju o rizicima i angažman zajednice kako bi se pružile pouzdane informacije o riziku i smanjila stigmatizacija
Kroz strategije uključivanja zajednica, davati konkretnije poruke i
provoditi aktivnosti za smanjenje rizika; i ukazati na potrebe žena i djevojčica, uključujući posebne potrebe žena reproduktivne dobi u karanteni
6,000,000

Intervencija 4: Pristup uslugama u oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja i rodno zasnovanog  nasilja za žene i djevojke
A. Osigurati da trudnice, porodilje i dojilje, uključujući i one u karantinu, imaju pravovremeni pristup sigurnoj i kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti uključujući zdravstvenu zaštitu u oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja i usluge psihosocijalne podrške na svim nivoima kako bi zadovoljile potrebe putem mobilnih klinika i drugih načina

B. Osigurati da žene i djevojke imaju pristup uslugama u oblasti protiv rodno zasnovanog nasilja, što se odnosi na prevenciju i tretman, uključujući usluge za žrtve rodno zasnovanog nasilja, kao što su privremeno utočište, sigurne kuće i financijska podrška 

8,000,000
Intervencija 5: Procjena uticaja pandemije
Doprinos zajedničkoj UN procjeni o uticaju pandemije na socioekonomsku situaciju i zdravlje
1,500,000
Ukupni troškovi   67,500,000