You are here

Sarajevo, 11. mart. 2019.godine - U prisustvu brojnih zvanica danas je u Gradskoj vijećnici u Sarajevu održana primopredaja i promocija Objedinjenog resursnog paketa za odgovor pružalaca zdravstvenih i psihosocijalnih usluga u Federaciji BiH na rodno zasnovano nasilje u mirnodopskim i vanrednim situacijama, uključujući i seksualno nasilje u konfliktu.

Ovaj dokument, prvi takve vrste u FBiH i regionu, razvili su Federalno ministarstvo zdravstva i UNFPA, Populacijski fond Ujedinjenih nacija. Resursni paket je alat za unutarnje strukturiranje i uspostavljanje mehanizama postupanja u slučajevima seksualnog nasilja, koje može biti rodno zasnovano ili se desilo za vrijeme konflikta. Uključuje protokole, standarde postupaka i pakete obuke za reagiranje u zdravstvenom sektoru FBiH, kojem je od sada na raspolaganju. 
Dr Aynabat Annamuhamedova, predstavnica UNFPA u BiH, naglasila je da trauma koju nose osobe koje su preživjele seksualno nasilje u ratu ne jenjava s vremenom, već samo postaje veća i prenosi se na narednu generaciju, na njihove porodice, ali i zajednice. 

„Mi smo jako ponosni na činjenicu da Federalno ministarstvo zdravstva prepoznaje potrebu i važnost rada na ublažavanju trauma nastalih kao posljedica silovanja, naročito jer se seksualno nasilje dešava i u mirnodopskom periodu“, istakla je dr Annamuhamedova.

Resursni paket izrađen je u okviru projekta „Traženje zaštite, podrške i pravde za preživjele žrtve seksualnog nasilja tokom sukoba u BiH“, koji osim UNFPA sprovode organizacije IOM, UNDP i UN Women. 
Ovim zajednički programom, također, nastoji se osigurati da i drugi relevantni sektori usklade svoj rad na sličan način, što će u konačnici stvoriti osnovu za horizontalno umrežavanje sistema koji odgovaraju potrebama osoba koje su preživjele seksualno nasilje. 

„Donošenjem ovog resursnog paketa Federalno ministarstvo zdravstva preuzelo je lidersku poziciju u prevenciji, detekciji i tretmanu rodno zasnovanog nasilja. Ovaj dokument će biti osnova za podizanje kapaciteta sektora zdravstva, ali i drugih sektora i organizacija koje se bave borbom protiv rodno zasnovanog nasilja“, istakao je dr. Goran Čerkez, pomoćnik federalnog ministra zdravstva.
Rodno zasnovano nasilje predstavlja jedan od najozbiljnijih i najraširenijih oblika kršenja ljudskih prava. Svaka treća žena u svijetu doživjela je jedan oblik nasilja u svom životu. Stoga rješavanje ovog problema zahtijeva predan i koordiniran odgovor društva u cjelini. 

„Počašćen sam što mogu biti ovdje da predam ovaj resursni paket Federalnom ministarstvu zdravstva. Resursni paket pruža praktične smjernice za zdravstvene stručnjake. To će im pomoći da podrže osobe koje su preživjele rodno zasnovano nasilje i seksualno nasilje za vrijeme konflikta. Ponosan sam što je Velika Britanija bila u mogućnosti da podrži nastanak ovog paketa. Nadam se da će bez odlaganja biti usvojen širom Federacije. Dvadeset godina kasnije, vrijeme je da se žrtvama seksualnog nasilja da dostojanstvo i podrška koja im je potrebna i koju zaslužuju," kazao je Matthew Field, ambasador Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske u Bosni i Hercegovini.

Na ovom događaju ozvaničen je i početak saradnje Federalnog ministarstva zdravstva i Komisije za davanje stručnog mišljenja o statusu žrtava seksualnog nasilja vezanog za sukob, čiji rad podržava IOM. 

Zajednički program je podržan od strane Ureda specijalne predstavnice generalnog sekretara UN-a za seksualno nasilje u konfliktu, i finansiran od strane Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, fonda UN Action-a i Vlade Kanade.