You are here

SARAJEVO, Bosna i Hercegovina — Amela Dafović smatra da je sretna što je živa. Na činjenici da je još uvijek tu, ona treba zahvaliti njenom intuitivnom osjećanju da nešto nije u redu, unatoč uvjeravanjima njenih ljekara koji su govorili drugačije.

Ona je tražila da se testira na rak grlića maternice, ali su joj ljekari rekli da je premlada da brine. “Ja sam insistirala na testu i konačno su pristali,” kaže Amela. “Deset dana kasnije zazvonio je telefon i javili su mi rezultate testa koji su potvrdili moje najgore strahove.” Srećom, bio je dijagnosticiran dovoljno rano i sada je izlijećena od potencijalno smrtonosne bolesti.
Balkanska zemlja, Bosna i Hercegovina, suočena je sa relativno visokim procentom raka grlića maternice. Sa stopom od 13,2 slučaja na 100.000 žena, rak grlića maternice je jedan od vodećih uzroka smrtnosti kod žena te zemlje, kažu zdravstveni zvaničnici.

“To je drugi najčešći rak među ženama u zemlji, a četvrti najčešći ukupno u zemlji,” kaže Faris Hadrović, Pomoćnik predstavnika UNFPA-e. “Na žalost, Bosna je također visoko rangirana u regionu u pogledu raka grlića maternice, a lijećenje tog oblika raka je veoma ograničeno.” 

Javna svijest o raku grlića maternice je niska 

On je objasnio da ima malo redovnih programa screeninga koji bi pomogli da se rano otkrije virus te da postoji malo, ili nema nikako, informativnih kampanja kojima se žene obrazuju o ovoj bolesti. Mnoge žene čak ne idu redovno ginekologu. 

Unatoč tome što je testiranje na ljudski papilloma virus ili HPV lako – to je virus koji izaziva rak grlića maternice – broj žena koji se testiraju u zemlji je relativno nizak. U nastojanju da podignu svijest, aktivisti se suočavaju sa otporom u društvu gdje su seksualno prenosive infekcije i dalje tabu tema. Pored kulturnih prepreka, u ovoj postkonfliktnoj zemlji, socijalni i ekonomski problemi često imaju prioritet nad zdravljem. 

“Izgleda da se ljudi više brinu o stvarima kao što je posao, novac i stan,” objašnjava dr. Mirsada Hukić, direktorica Laboratorija Nalaz, Centra laboratorije za žene. 

UNFPA djeluje sa jednim brojem nevladinih organizacija i vladinih partnera kako bi se prevazišle prepreke u podizanju svijesti te povećala stopa ranog otkrića kroz veći pristup testiranju. U mnogim slučajevima, profesionalci koji stoje u prvim redovima su najbolji način da se pomogne da se prenese poruka. “Bolničarke i babice su prva tačka kontakta sa ženama i djevojkama koje dolaze na ljekarski pregled,” kaže Sejda Džindo, Glavna sestra Instituta za zdravo materinstvo. “Važno je za njih da naglase klijentima da je potrebno raditi kontrole barem jednom godišnje.”