You are here

Danas su gradonačelnici i načelnici Banja Luke, Bihaća, Bijeljine, Gradačca, Kaknja, Kalesije, Prijedora, Sanskog Mosta, Srebrenice i Trebinja – i  Ministarstva sigurnosti BiH u prisustvu predstavnika Švicarske ambasade u BiH i pet agencija Ujedinjenih nacija, potpisali Deklaraciju o saradnji u oblasti smanjenja rizika od katastrofa. 

Svečana ceremonija, održana u Sarajevu, bila je upriličena u sklopu zajedničkog programa Vlade Švicarske i Ujedinjenih nacija „Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u Bosni i Hercegovini“ 

Barbara Dätwyler Scheuer, direktorica za saradnju pri Ambasadi Švicarske u BiH je istakla „Danas su predstavnici 10 jedinica lokalne samouprave iz Bosne i Hercegovine pokazali svoju posvećenost nastojanjima da učine svoje općine i gradove otpornijima na buduće katastrofe. Potpisivanjem zajedničke Deklaracije oni su potvrdili da su spremni da učine sve što je potrebno kako bi smanjili negativne efekte budućih katastrofa. Ovaj projekat je jedan od najvećih i najsveobuhvatnijih koji se sprovodi na polju smanjenja rizika od katastrofa u Bosni i Hercegovini. Kao planinska, gusto naseljena zemlja, Švicarska već vijekovima ima široko iskustvo u rješavanju prirodnih katastrofa. Želimo podijeliti ovo znanje i iskustvo sa našim partnerima u BiH.“

Kao nivo vlasti koji je najbliži građanima, lokalne samouprave su na prvoj liniji odgovora u svim katastrofama. Njihova značajna izloženost prirodnim opasnostima nude im priliku da iniciraju promjene kako bi se smanjio rizik od katastrofa na lokalnom nivou. Ujedno, Program će olakšati afirmaciju „modela“ sistema pripravnosti i prevencije na lokalnom nivou sa potencijalom snažnijeg jačanja u cijeloj zemlji. 
 
“Potpisivanje Deklaracije o saradnji ukazuje na opredijeljenost ovih lokalnih zajednica za dalje unapređenje razmjene dobrih praksi i iskustava s ciljem postizanja šireg okvira upravljanja smanjenjem rizika od katastrofa u Bosni i Hercegovini. Imajući u vidu da oko 600.000 stanovnika živi u ovim zajednicama, bolja otpornost stanovništva biće osigurana kroz poboljšane socijalne usluge, zajedničku podršku svih zajednica, unapređenje vještina i sticanje formalnih i 
 
neformalnih vještina kroz obrazovanje. Kroz primjenu ovog pristupa, kolektivno ćemo biti u mogućnosti da stvorimo kulturu i razvijemo svijest o važnosti holističkog pristupa smanjenju rizika od katastrofa.“ istakao je  Sukhrob Khoshmukhamedov, zamjenik rezidentne predstavnice UNDP-a u BiH, ispred pet agencija Ujedinjenih nacija koje učestvuju u ovom zajedničkom programu.

Ovaj zajednički program, ukupne vrijednosti 8,4 miliona KM, provode UN agencije UNDP, UNICEF, UNESCO, UNFPA i FAO u partnerstvu sa lokalnim vlastima. U naredne tri godine u 10 odabranih lokalnih zajednica bit će realizovane programske aktivnosti koje će doprinijeti boljoj otpornosti na prirodne katastrofe. Program će uvesti i operacionalizirati integrisani model upravljanja rizicima od katastrofa i poboljšanja životnih uslova na lokalnom nivou, kako bi se iniciralo upravljanja rizikom od katastrofa od nižih ka višim nivoima vlasti.
 
Aldin Šljivo načelnik Općine Kakanj je ovom prilikom istakao “Drago mi je da su Vlada Švicarske i Ujedinjene nacije u BiH prepoznale i navode kao prioritet uvezivanja lokalnih zajednica, uvezivanje različitih segmenata unutar lokalnih zajednica koji trebaju biti uključeni kad su katastrofe u pitanju, kao i uvezivanje viših nivoa vlasti.” 

Tokom 2020. godine aktivnosti će biti fokusirane na unapređenju kapaciteta, strategija i planova djelovanja u smislu prevencije i pripravnosti lokalnih zajednica u pogledu smanjenja rizika od katastrofa. Namjera je osnažiti institucionalnu pripravnost i kapacitete članova platformi za smanjenje rizika od katastrofa kroz višesektorski pristup u radu sa fokusom na ranjive grupe stanovništva u lokalnim zajednicama. 

„Grad Bijeljina je izložen riziku od prirodnih nepogoda posebno poplava, jer u blizini imamo dvije najveće rijeke, a i klima koja je promjenjiva. Tokom 2010. i 2014. godine imali smo ogromne štete i ono što radimo jeste da institucionalno jačamo kapacitete civilne zaštite i svih drugih organizacija i institucija koje se bave smanjenjem rizika od katastrofa. Zato smo rado prihvatili da budemo jedan od 10 gradova i opština koje potpisuju Deklaraciju o smanjenju rizika od katastrofa u ovom zajedničkom programu“ istako je Mićo Mićić, gradonačelnik Bijeljine.

O programu:

Cilj zajedničkog programa Vlade Švicarske i Ujedinjenih nacija BiH je rješavanje ključnih prioriteta u oblasti smanjenja rizika od katastrofa (DRR) koje su utvrdile lokalne vlasti i različiti akteri u 10 jedinica lokalne samouprave (JLS) u različitim sektorima: zaštita i spašavanje, obrazovanje, socijalna i dječja zaštita, zdravlje i poljoprivreda. 
Za provedbu aktivnosti zadužene su UN agencije: Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), Fond Ujedinjenih nacija za djecu (UNICEF), Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO), Populacijski fond Ujedinjenih naroda (UNFPA) i Organizacija Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu (FAO) u partnerstvu sa lokalnim vlastima.