You are here

Sarajevo i Banja Luka, 01. decembar, 2021. god. - Povodom obilježavanja 1. decembra, Svjetskog dana borbe protiv HIV/AIDS-a,  Populacijski fond Ujedinjenih nacija u BiH (UNFPA) u saradnji sa Sarajevskim Otvorenim Centrom, Partnerstvom za javno zdravlje i Perpetuum mobile - Institutom za razvoj mladih i zajednice, je danas u Sarajevu i Banjoj Luci organizovao održavanje promocije međunarodnog stručnog i programskog Vodiča za vanškolsko sveobuhvatno obrazovanje o seksualnosti.

U okviru promocije Vodiča, u Sarajevu i Banjoj Luci su organizovane interaktivne radionice za mlade na temu: prevencija HIV/AIDS i stigma prema osobama koje žive sa HIV-om u okviru kojih je organizovan kviz za učesnike, te su podijeljene simbolične nagrade. 

Vodič je objavljen u uslovima sve veće podrške sveobuhvatnom obrazovanju o seksulanosti na globalnom nivou i podržava provođenje Agende za održivi razvoj do 2030, koja kao temeljni princip ističe cilj da niko ne smije biti izostavljen, kao što su marginalizirane skupine, koje uključujućuje mlade, osobe sa invaliditetom, osobe koji žive sa HIV-ovom, izbjeglice, migrante itd.

“Populacijski fond Ujedinjenih nacija ostaje posvećen jačanju i promoviranju univerzalnih vrijednosti koje se zastupaju u ovom Vodiču, uključujući rodnu ravnopravnost, dostojanstvo, socijalnu inkluziju i ljudska prava za sve. Takodjer, podstiče kreatore programa za vanškolsko obrazovanje da koriste međunarodnog Vodiča za vanškolsko sveobuhvatno obrazovanje o seksualnosti u cilju promoviranja osnaživanja, samoopredjeljenja i zdravlja mladih ljudi, koji su pod najvećim rizikom od negativnih ishoda. To uključuje i one koji se pored ostalog, suočavaju sa nasiljem i diskriminacijom, marginalizacijom, siromaštvom, HIV-om i drugim spolno prenosivim infekcijama”, izjavio je John Kennedy Mositi, predstavnik UNFPA za Bosnu i Hercegovinu.