You are here

U svijetu sa 7 milijardi ljudi, 1,8 milijardi je u dobi od 10 do 24 godine. Gotovo svi oni žive u zemljama u razvoju. Iako je postignut značajan napredak u pogledu dobrih nacionalnih politika za mlade u posljednjim godinama, te politike često nemaju potrebne investicije ili nisu dio općih političkih agendi pojedinih zemalja, prema monitoringu populacijskih programa, fokus na adolescente i mlade, koje je generalni sekretar Ujedinjenih nacija podnio na 45. sjednici Komisije za stanovništvo i razvoj (CPD).

“Mnogi pretpostavljaju da svi mladi ljudi imaju pristup informacijama, da će većina vjerovatno nastaviti školovanje, te da odgađaju ulazak na tržište radne snage sve dok ne završe fakultet i da odlažu brak i djecu za trenutak kada će biti za to spremni,” izjavio je dr. Babatunde Osotimehin, Izvršni direktor UNFPA-e, Populacijski fond Ujedinjenih nacija. “Međutim, to ne važi za sve adolescente i mlade u cijelom svijetu. Zapravo, mnoga od ovih pitanja još uvijek su ključni izazov za većinu mladih ljudi u zemljama u razvoju.”

Mladi ljudi su i dalje suočeni sa siromaštvom, visokom nezaposlenošću, neodgovarajućim obrazovanjem, slabim zdravljem i nasiljem, kazao je u izvještaju. Milioni djevojaka nemaju pristup službama za seksualno i reproduktivno zdravlje kako bi izbjegle neželjenu trudnoću, nesiguran pobačaj i seksualno prenosive infekcije. Kao rezultat, procjena je da je izvršeno 3 miliona nesigurnih pobačaja nad djevojkama u dobi od 15 do 19 godina u zemljama u razvoju tokom 2008. godine.

“Potreba da se ulaže u mlade ljude je hitnija nego ikad,” rekao je dr. Osotimehin. “Sada je trenutak za akciju.”

Neispunjena potreba za modernom kontracepcijom ostaje na historijski visokom nivou, stoji u izvještaju. Jedna studija pokazuje da više od 60% adolescenata muškaraca i žena u četiri supsaharske zemlje ne zna kako spriječiti trudnoću, a da više od trećine ne zna kako nabaviti kontracepcijska sredstva. Kao rezultat, 41% svih novih infekcija HIV-om se dešava osobama u dobi od 15 do 24 godina, a 3.000 mladih ljudi biva inficirano svake godine. 

Brak između djece još uvijek je široko rasprostranjen, sa 30% žena starosti od 15 do 19 godina u najnerazvijenijim zemljama koje se udaju ili žive u zajednici. Do 60% seksualnih napada je na djevojčice ispod 16 godina, više od 3 miliona djevojčica je izloženo riziku sakaćenja ili rezanja ženskih genitalija svake godine

Izvještaj zaključuje da Program za akciju Kairske međunarodne konferencije o stanovništvu i razvoju (ICPD) 1994, i ključne akcije za njegovu provedbu “su još uvijek nezavršena agenda za mlade ljude u većini regija u svijetu.”

“Program za akciju ICPD-a pruža smjer o politikama, programima i resursima koji su potrebni radi podrške adolescentima i mladima, a zemlje su ponovno potvrdile i osnažile svoje opredjeljenje u mnogim međuvladinim sporazumima od ICPD,” rekao je dr. Osotimehin. “Međutim, zemlje imaju još puno toga da urade da ispune prava i težnje mladih.”

Procijenjeno je da je 65 milijardi USD bilo potrebno 2010. godine za populacijske programe i programe reproduktivnog zdravlja usvojenih u Kairu, uključujući one koji pomažu mladima. Jednu trećinu tog iznosa, oko 21,7 milijardi USD,  očekuje se da će investirati donatori. Međutim, nedavni izvještaj generalnog sekretara pokazuje da donatorska pomoć, koja je bila u postojanom porastu posljednjih nekoliko godina, sada usporava i zaostaje za preuzetim obavezama i još uvijek je manja od obećanih 21,7 milijardi USD. Ta pomoć, koja je iznosila 10,6 milijardi USD 2009. godine, porasla je blago na 10,7 milijardi 2010. godine, a projicirano je da će dostići 11,4 milijarde USD 2011, i 11,9 milijardi USD 2012. godine.

UNFPAu BiH podržala je prvi sastanak radne grupe za usaglašavanje okvira budžeta i plana rada za popis stanovništva 2013. godine.

Odobren budžetski okvir za popis stanovništva i domaćinstava 2013. godine u BiH

Sarajevo, 2 . april 2012 – Kao prvi sastanak u nizu, trodnevni sastanak predstavnika Agencije za statistiku BiH i entitetskih zavoda za statistiku održan je u hotelu“Plivsko jezero” u Jajcu između 28. i 30. marta 2012. godine uz podršku Ureda UNFPA u BiH.

Na ovom sastanku, usvojen je budžet i master plan aktivnosti za popis 2013. godine u Bosni i Hercegovini.

Nadalje, članovi radne grupe razmotrili su postojeću infrastrukturu informacijsko-komunikacijske tehnologije u sve tri statističke institucije, za organizaciju aktivnosti na izradi kartografije, pitanje transporta za popisne materijale te obezbjeđivanje mapa sa označenim minskim poljima.

Sljedeći sastanak radne grupe je planiran za posljednju sedmicu aprila 2012. godine, a na vrhu dnevnog reda će biti usaglašavanje strandardizirane metodologije i master plana aktivnosti za predstojeći popis.

Faris Hadrović, pomoćnik predstavnika UNFPA-e u BiH, izjavio je da UNFPA u BiH pruža tehničku pomoć za pripremu, provedbu popisa, kao i za zagovaranje, uključujući i diseminaciju podataka te će nastaviti podržavati sve tri statističke agencije u BiH u produciranju službenih statističkih podataka.

Delegati Parlamentarne skupštine jednoglasno su usvojili Zakon o popisu stanovništva i domaćinstava i nastambi u Bosni i Hercegovini 1. februara 2012.

Popis u BiH će biti proveden od 1. do 15. aprila 2013.

Provođenje popisa u BiH je ključno za zemlju kako bi mogla koristiti podatke za formuliranje politika i programa na njenom putu evropskih integracija.