You are here

Izjava izvršne direktorice UNFPA dr. Natalie Kanem povodom Međunarodnog dana eliminacije seksualnog nasilja u ratu

Seksualno nasilje u ratu predstavlja prijetnju našoj kolektivnoj sigurnosti, povredu međunarodnog prava i mrlju na savjesti čovječanstva. Kao oružje rata, ono je čin pokoravanja žena i muškaraca i destabilizira kompletna društva. 

Pandemija bolesti COVID-19 usložnjava ovaj problem s obzirom da onemogućava ostvarivanje pristupa spasonosnim uslugama, pružanje podrške žrtvama i prijavljivanje slučajeva seksualnog nasilja. 

UNFPA nastoji eliminirati sve oblike rodno zasnovanog nasilja – uključujući i seksualno nasilje u ratu – do 2030. godine. Da bi postigao ovaj cilj, UNFPA radi s partnerima kako bi osigurao postojanje sistema upućivanja koji će žrtvama olakšati ostvarivanje pristupa zdravstvenim uslugama i psihosocijalnoj podršci, kao i postojanje lične i javne sigurnost, pravde i pravne pomoći, te socioekonomske podrške. Programi UNFPA su također usmjereni i na sprječavanje i ublažavanje rizika za žene i maloljetnice i ispunjavanje njihovih jedinstvenih potreba. 

To podrazumijeva i osiguranje pristupa sveobuhvatnoj zaštiti seksualnog i reproduktivnog zdravlja za žrtve seksualnog nasilja, koja predstavlja njihovo ljudsko pravo. Poricanje tog prava može imati katastrofalne posljedice: smrt žena i novorođenčadi, neželjene trudnoće, nesigurne abortuse, širenje virusa HIV i žrtve silovanja ostavljene bez usluga i podrške koja je potrebna da bi iscijelile svoje rane i oporavile se.  

UNFPA također predvodi aktivnosti na sprječavanju i pružanju odgovora na seksualno nasilje u sukobu kroz prikupljanje i dostavljanje izuzetno važnih podataka o svima koji su pogođeni krizom, u skladu sa standardima zaštite lične sigurnosti i etičnosti kako bi osigurao dostojanstvo, sigurnost i poštivanje žrtava. 

Naprimjer, u Bangladešu UNFPA radi na jačanju kapaciteta zdravstvenih radnika i radnica u odgovoru na rodno zasnovano nasilje, uključujući i preživjele žrtve seksualnog nasilja u izbjegličkoj zajednici Rohindža. To obuhvaća pružanje usluga zaštite seksualnog i reproduktivnog zdravlja, mentalnog zdravlja i psihosocijalne podrške žrtvama, prilagođavanje kanala upućivanja na usluge i izradu smjernica za upućivanje žrtava rodno zasnovanog nasilja u toku pandemije bolesti COVID-19.  

U Jemenu, zemlji s najtežom humanitarnom krizom na svijetu, mehanizmi suočavanja s krizom kod žena i maloljetnica su rastegnuti do krajnjih granica, dok su istovremeno, usljed sloma sistema zaštite, one sve više podložne nasilju i zlostavljanju. Samo u martu su UNFPA i njegovi partneri uspjeli pružiti usluge zaštite više od 71.000 hiljade žena.   
Naš odgovor ne smije biti usmjeren samo na pružanje kvalitetnih zdravstvenih i psihosocijalnih usluga, nego i na pravdu i reparaciju. Potrebno je zajedničko djelovanje kako bi se osiguralo da počinitelji odgovaraju za svoja djela. U Sudanu je UNFPA podržao uspostavu 40 službi za pomoć žrtvama rodno zasnovanog nasilja pri stanicama policije u četiri savezne države Darfura i obuku policijskih službenika, tužitelja i socijalnih radnika na temu standarda ljudskih prava u istragama i krivičnom gonjenju počinitelja djela rodno zasnovanog nasilja, uključujući i seksualno nasilje. 

U aprilu ove godine je Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija usvojilo Rezoluciju 2467 kojom je pozvalo države članice UN-a da se obavežu na zaustavljanje činjenja svih oblika seksualnog nasilja u oružanim sukobima. Pristup Rezolucije je usmjeren na žrtve; međutim, njom nije prepoznata potreba za pružanjem usluga zaštite seksualnog i reproduktivnog zdravlja ženama izloženim nasilju u doba krize.   

Samo mjesec dana nakon toga su se predstavnici vlada, agencija UN-a i drugih partnera okupili u Oslu kako bi naglasili da su sve organizacije uključene u humanitarni odgovor odgovorne za zaštitu osoba pogođenih krizom od seksualnog nasilja. UNFPA je predan radu sa svim partnerima na održavanju zamaha postignutog na konferenciji u Oslu i osiguranju ostvarenja svih preuzetih obaveza. 

Početkom godine je generalni sekretar UN-a António Guterres apelirao na zaraćene strane širom svijeta da polože oružje u podršci borbi protiv bolesti COVID-19, tog zajedničkog neprijatelja koji je danas prijetnja cijelom čovječanstvu. Okončanje seksualnog nasilja bi trebalo biti dio prekida vatre.  

Dok se svijet i dalje bori protiv bolesti COVID-19, UNFPA poziva sve vlade i partnere da daju prioritet borbi protiv seksualnog nasilja u sukobima i njegovim posljedicama po žene i maloljetnice.