You are here

Sarajevo, 1. oktobar 2010 – Prvi oktobar se obilježava u svijetu kao Međunarodni dan starih, dan kada mi iskazujemo poštovanje za starije osobe. Generalna skupština odredila je 1. oktobar kao Međunarodni dan starih ljudi 1990. godine sa ciljem naglašavanja značaja brige za starije i stvaranja okruženja koje se može prilagoditi potrebama i sposobnostima populacije treće dobi.

 

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, osobe starije od 65 godina predstavljaju 15,5% ukupnog stanovništva Bosne i Hercegovine. Poređenja radi, osobe između 6 i 17 godina starosti u našoj zemlji predstavljaju 16,2% ukupnog stanovništva. Gotovo jednak procenat ukazuje na činjenicu da procenat demografskog starenja napreduje. Predviđa se da će do 2050. godine, prvi put u povijesti čovječanstva, broj starih biti veći od broja mladih ljudi.

Na drugoj svjetskoj konferenciji u Madridu, u aprilu 2002, usvojen je Madridski međunarodni akcioni plan za stare (MIPAA) te predstavlja stariju populaciju kao „Veliki potencijal“ sa naglaskom na prava starih ljudi, i poziva vlade da uključe prava starijih i njihove potrebe u nacionalne i međunarodne ekonomske i socijalne razvojne politike. MIPAA također poziva na promjenu u stavovima, politikama i praksama kako bi se iskoristio ogroman potencijal starijeg stanovništva i procesa starenja.

Prilikom obilježavanja dana starih, Ured UNFPA u BiH zajedno sa Parlamentarnom grupom za stanovništvo i razvoj Bosne i Hercegovine planira organizirati okrugli stol “Zajedno ka boljem životu starih u BiH“ 11. oktobra u hotelu „Vučko“ na Jahorini.

 “Evropski put Bosne i Hercegovine također uključuje ispunjenje potreba starih, kao i provedbu međunarodnih sporazuma kao što je Madridski i međunarodni plan za stare i stoga je potrebno, što je moguće prije, pokrenuti i razviti strategiju za poboljšanje statusa starih u Bosni i Hercegovini”, dodao je gospodin Faris Hadrović,  pomoćnik predstavnika UNFPA BiH.

 “Evropski put Bosne i Hercegovine također uključuje ispunjenje potreba starih, kao i provedbu međunarodnih sporazuma kao što je Madridski i međunarodni plan za stare i stoga je potrebno, što je moguće prije, pokrenuti i razviti strategiju za poboljšanje statusa starih u Bosni i Hercegovini”, dodao je gospodin Faris Hadrović,  pomoćnik predstavnika UNFPA BiH.

 „Mi trebamo dodatno usaglasiti postojeće zakone i politike kao i uključiti sve relevantne faktore u BiH radi uspostave i kvalitetnog mehanizma saradnje vlade i nevladinog sektora da bi osigurali da na jedinstven i sveobuhvatan način, bez politiziranja, donesemo visokokvalitetna rješenja na ovom polju kao i da osiguramo dostojanstvo i sigurnost za sadašnje staro stanovništvo u BiH,” rekao je dr. Milorad Živković, predsjedavajući Parlamentarne grupe za stanovništvo i razvoj Bosne i Hercegovine.