You are here

SARAJEVO, 1. oktobar 2017. godine – Ove godine, države članice Ujedinjenih nacija obilježavaju 15 godina od usvajanja Madridskog međunarodnog plana akcije o starenju na Drugoj svjetskoj skupštini o starenju. Imajući u vidu ubrzane globalne demografske promjene koje se temelje na poboljšanim uslovima života i produženom prosječnom životnom vijeku ljudi, Akcioni plan je jedinstvena agenda za rješavanje pitanja starenja u 21. stoljeću. On predstavlja i jedinstveno rješenje pošto su se vlade po prvi put složile da pitanja starenja vežu za druge okvire koji se odnose na socijalni i ekonomski razvoj i pitanja ljudskih prava. Akcioni plan je usmjeren na tri prioritetna područja: starije osobe i razvoj; unapređenje zdravlja i blagostanja u starijoj dobi; te osiguravanje okruženja koje će starijim osobama pomagati i pružati podršku.

Na osnovu Madridskog akcionog plana, entitetske vlade u Bosni i Hercegovini izradile su vlastite strategije za unapređenje položaja starijih osoba, u procesu koji je podržan od Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA), Odjela za ekonomska i društvena pitanja Sekretarijata Ujedinjenih nacija (UN DESA) i Švajcarske agencije za saradnju u Bosni i Hercegovini. Obje entitetske strategije predviđaju poboljšanje životnih uslova za starije osobe kroz poboljšanu socijalnu i zdravstvenu zaštitu, poboljšan pristup javnim uslugama, a posebno u ruralnim područjima, promoviranje aktivizma i volonterskog rada u lokalnim zajednicama, uključujući međugeneracijsku podršku i saradnju, promoviranje cjeloživotnog učenja, te sprečavanje nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja starijih osoba.

Ministarstvo rada i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine i Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske uskoro će entitetskim vladama podnijeti strategije na daljne razmatranje. Također, uspjeh u uspostavi takvog jednog sveobuhvatnog odgovora u vidu politika na individualne i društvene potrebe starije populacije obilježen je na Ministarskoj konferenciji o starenju održanoj  2017. godina u Lisabonu, gdje su predstavnici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i predstavnici civilnog društva predstavili napredak koji je naša zemlja postigla u ovom pogledu.

Kako je izjavila dr. Doina Bologa, predstavnica UNFPA za Bosnu i Hercegovinu: “Mada je do izrade entitetskih socijalnih strategija za unapređenje položaja starijih osoba došlo u okruženja ekonomske stagnacije, pritisaka na socijalna davanja i sve većih migracija, znatna dostignuća po pitanju starijih osoba su postignuta u Bosni i Hercegovini. Svi mi treba da istrajemo u rješavanju potreba starijih osoba, a posebno u svjetlu statističkih projekcija po kojima će se do sredine ovog stoljeća broj starijih osoba u zemlji udvostručiti sa sadašnjih 15%. Vlade treba da iznađu načine kako da smanje utjecaj demografskih promjena na zdravstvene i socijalne sisteme u zemlji, te trebaju pružiti podršku svim osobama u starijoj dobi, a kako bi se ispunile obaveze iz Agende za održivi razvoj 2030. u cilju transformiranja svijeta u kojem danas živimo”.

UNFPA, Populacijski fond Ujedinjenih nacija, podiže svijest o demografskom pomaku ka starijoj populaciji i o potrebi za korištenjem prilika i bavljenjem izazovima koje sa sobom nosi starenje stanovništva. UNFPA također podržava istraživanje i prikupljanje podataka kako bi se pružio solidan temelj za definiranje politika i planiranje, te kako bi se osiguralo da pitanja starenja budu integrirana u nacionalne razvojne programe i strategije smanjenja siromaštva.

Kako koračamo ka boljoj budućnosti, koju svi želimo, riječi ”nikoga ne ostaviti za sobom” značit će stvaranje prostora  starijim osobama da daju svoj doprinos. 

###