You are here

Sarajevo, 1. oktobar 2020. – Povodom 1. oktobra, Međunarodnog dana starijih osoba, Populacijski fond Ujedinjenih nacija (UNFPA) želi podsjetiti vlasti i opću javnost na mogućnosti koje pruža starenje populacije, kao i na njegove izazove, u 21. stoljeću i promovirati razvoj društva u kojem su dobro došle sve starosne dobi. Udio starijih osoba u Bosni i Hercegovini je povećan sa 5% u 1971. na 14,2% u 2013. godini. Projekcije populacije pokazuju da će udio starijih osoba u BiH i dalje rasti i do 2050. godine doseći otprilike 37% ukupnog stanovništva usljed niske stope fertiliteta i emigracije kvalificiranih mladih osoba. Uz povećanje udjela starijih osoba u društvu i njihovih ranjivosti, posebno onih koje su povezane s pandemijom bolesti COVID-19, povećavati će se i troškovi usluga zdravstvene i socijalne zaštite koje im se pružaju. Ovim se više nego ikad prije naglašava značaj preventivnih mjera za zdravo starenje.  

„Centri za zdravo starenje, od kojih je prvi otvorilo Udruženje Partnerstvo za javno zdravlje u Sarajevu još 2011. godine, savršen su primjer kako je moguće pružiti podršku starijim osobama da same sebi pomognu, ali i doprinesu cjelokupnom društvu. Uz vrlo niske troškove rada, koji su niži od troškova za lijekove koji se koriste u zdravstvenoj zaštiti starijih osoba, njihov doprinos dugovječnosti ljudi i jačanju ljudskog kapitala u zemlji je ogroman. Ponosni smo što je do danas u BiH otvoreno 17 centara za zdravo starenje i što svaki mjesec svjedočimo otvaranju novih centara. Također se nadamo da će novi centri za zdravo starenje biti otvoreni u svakoj općini, kao i u drugim zemljama regije“, izjavio je John Kennedy Mosoti, predstavnik UNFPA u BiH. 

U cilju promoviranja zdravog i aktivnog starenja, Udruženje Partnerstvo za javno zdravlje je u saradnji s UNFPA i Univerzitetskim koledžom u Londonu provelo istraživanje radi projiciranja zdravstvenih koristi za korisnike centara za zdravo starenje u Bosni i Hercegovini. „Iz našeg istraživanja je jasno da centri za zdravo starenje pružaju starijim osobama mogućnost da sudjeluju u aktivnostima koje su presudne za zdravo starenje, kao što su preventivno-korektivna gimnastika i razvoj društvenih mreža. Te aktivnosti su povezane sa smanjenjem smrtnosti za 35-45% u periodu od sedam godina i odgodom razvoja bolesti povezanih sa životnom dobi za gotovo dvije godine. Centri pružaju ekonomičan način unapređenja zdravlja i blagostanja starijih osoba i trebaju se smatrati najvažnijim dijelom svakog programa izrađenog u podršci zdravom starenju“, zaključila je u svom izvještaju profesorica Tara Keck, glavna istraživačica sa Univerzitetskog koledža u Londonu.   

UNFPA poziva sve domaće i međunarodne aktere da se aktivno uključe u promoviranje zdravog i aktivnog starenja, već od mladosti, s obzirom da je zdravo, obrazovano i aktivno stanovništvo presudno za ostvarivanje ciljeva održivog razvoja do 2030. godine. 

Za više informacija kontaktirajte  Majdu Prljaču, UNFPA BiH, na 061 171 673 ili prljaca@unfpa.org