You are here

Sarajevo, 18. juni 2021 – Povodom Međunarodnog dana eliminacije seksualnog nasilja u sukobima, 19. juna, i završetka Zajedničkog programa UN-a „Traženje zaštite, podrške i pravde za preživjele žrtve seksualnog nasilja tokom konflikta u BiH“, Britanska ambasada u Bosni i Hercegovini i Populacijski fond Ujedinjenih nacija (UNFPA) organizir ali su projekciju pozorišne predstave mladih aktivista i aktivistkinja „Žute čizme“. To je interaktivna pozorišna predstava koja se zasniva na elementima fizičkog, ekspresivnog i dramskog pozorišta, čiji je cilj ublažiti stigmatizaciju žrtava seksualnog nasilja u konfliktu. Predstavu su osmislili  mladi aktivisti i aktivistkinje raznih nacionalnosti, dok je za produkciju bio nadležan UNFPA, uz podršku Britanske ambasade u okviru projekta.

„Hiljade žena, djevojčica i muškaraca su tokom rata bili meta seksualnog nasilja.  Svi oni trebaju našu podršku.  Trebaju podršku institucija i društva. Svi možemo činiti više i bolje.  Preživjeli i njihove porodice trebaju dobiti kompenzaciju i usluge na koje imaju pravo.  Mi smo im potrebni da se borimo protiv stigmatizacije.  Mi smo im potrebni da se brinemo i razumijemo.“, izjavio je Njegova Ekselencija  Matthew Field, britanski ambasador u Bosni i Hercegovini. 

Među svim uvaženim predstavnicima međunarodne zajednice i Bosne i Hercegovine, liderima Međureligijskog vijeća, civilnog društva i mladih, čast nam je bila ugostiti specijalnu savjetnicu za prevenciju genocida, Alice Wairimu Nderitu, koja je dala uvodno obraćanje, kao i Ingrid Macdonald, rezidentnu koordinatoricu UN-a u BiH. 

U toku događaja, John Kennedy Mosoti, predstavnik UNFPA u BiH, je izjavio: „Nastojanja žrtava da osiguraju da se teški zločini više nikad ne ponove podržava generacija mladih koji su rođeni poslije rata – oni koji nikad nisu bili svjedoci krvoprolića, ali koji su bez svoje volje, kao i nesvjesno, naslijedili zaostavštinu bola i traume. Danas podsjećamo bh. društvo na njegovu vitalnost, istrajnost i snagu – pomirenje sa prošlošću je teško, iscrpljujuće i bolno – ali izuzetno važno ako se mislimo okrenuti budućnosti. Činjenica da su mladi pronašli hrabrost i način na koji će transformirati zaostavštinu rata s kojim nemaju nikakvu vezu je istinski dokaz spremnosti i volje naroda BiH da zacijele rane.“

Napomena za urednike:

Cilj Zajedničkog programa UN-a je bio promovirati prava i odgovoriti na potrebe žrtava seksualnog nasilja u ratu, a proveli su ga IOM, UNDP, UNFPA i UN Women. Program su finansirali Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, Akcija UN-a protiv seksualnog nasilja u ratnim sukobima i Vlada Kanade.

Za više informacija, kontaktirajte: 
Majda Prljača, UNFPA, na prljaca@unfpa.org ili na +38761171673
Biljana Ristović, Britanska ambasada Sarajevo, na biljana.ristovic@fcdo.gov.uk ili na +38761893519