News

Međunarodni dan eliminacije seksualnog nasilja u konfliktu, 19. juni 2018. godine

19 June 2018

19. juni 2018. godine, Sarajevo – Dana 19. juna, na Međunarodni dan eliminacije seksualnog nasilja u konfliktu, agencije Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini u okviru Zajedničkog programa UN-a „Traženje zaštite, podrške i pravde za preživjele žrtve seksualnog nasilja tokom sukoba u BiH“, održale su peti sastanak Upravnog odbora kako bi se predstavila ključna postignuća i dalje aktivnosti u odgovoru na potrebe preživjelih, sa predviđenom provedbom do marta 2020. godine.

Međunarodni dan eliminacije seksualnog nasilja u konfliktu proglasila je 19. juna 2015. godine Generalna skupština Ujedinjenih naroda, s ciljem podizanja svijesti o potrebi okončanja seksualnog nasilja u konfliktu i odavanja počasti preživjelima širom svijeta.

Ovogodišnje obilježavanje usmjereno je na djecu začetu tokom ratnih silovanja. U saradnji s kancelarijom specijalnog predstavnika UN-a o seksualnom nasilju u konfliktu, program je podržao učešće predstavnika nevladinog udruženja iz Bosne i Hercegovine na panel diskusiji u zgradi Sekretarijata Ujedinjenih naroda u New Yorku.

Glavni sekretar UN-a António Guterres izjavio je: „Djeca začeta u ratnim silovanjima često se bore s pitanjima identiteta i pripadnosti i decenijama nakon što oružje utihne, a njihove majke znaju biti marginalizirane i izopćene u vlastitim porodicama i zajednica. Na Međunarodni dan eliminacije seksualnog nasilja u sukobima osnažujemo glasove ovih zaboravljenih žrtava rata, koji su stigmatizirani, obilježeni i isključeni u društvima polariziranim oružanim sukobom.“

Na sastanku je predstavljen globalni izvještaj na temu unaprjeđenja zaštite djece začete u ratnim silovanjima, zajedno sa ključnim nalazima i preporukama koje će poslužiti kao temelj za slično istraživanje planirano tokom 2018. godine u BiH.

Zajednički program UN-a ima za cilj promociju prava i odgovor na potrebe preživjelih seksualnog nasilja povezanog s sukobom, a provode ga: IOM, UNDP, UNFPA i UN Women. Na čelu napora je specijalni predstavnik UN-a za pitanja seksualnog nasilju u konfliktu, a program finansiraju Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, Akcija UN-a protiv seksualnog nasilja u konfliktu i Vlada Kanade.