You are here

UNFPA, UN-ova agencija za seksualno i reproduktivno zdravlje, pomno nadgleda situaciju i surađuje s partnerima, vladama i agencijama UN-a na rješavanju nove epidemije koronavirusa (COVID-19), koju je Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) proglasila međunarodnom javnozdravstvenom opasnošću.

UNFPA nastoji osigurati da se ženama reproduktivne dobi i trudnicama pruže precizne informacije o mjerama zaštite od infekcije, potencijalnim rizicima i pravodobnom pristupu medicinskoj njezi.

„Iako su strah i neizvjesnost prirodne reakcije na koronavirus, moramo se voditi činjenicama i pouzdanim informacijama,“ rekla je dr. Natalia Kanem, izvršna direktorica Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA). „Moramo biti udruženi u solidarnosti, boriti se protiv stigme i diskriminacije i osigurati da ljudi, posebno trudnice i dojilje, dobiju informacije i usluge koje su im potrebne.“

Seksualno i reproduktivno zdravlje važno je javnozdravstveno pitanje tokom epidemija, a sigurna trudnoća i porođaj ovise o funkcionalnim zdravstvenim sistemima i strogom pridržavanju mjera opreza.

Kako izbijanje COVID-19 može izazvati posebnu zabrinutosti kod trudnica, UNFPA želi podijeliti sažetak ograničenih dokaza o riziku za ovu skupinu, kao i preporučene preventivne mjere i terapije.

Do danas ne postoje naučni dokazi o povećanoj osjetljivosti trudnica na COVID-19. Međutim, trudnoća donosi fizičke promjene koje bi neke trudnice mogle učiniti osjetljivim na virusne respiratorne infekcije. Trudnicama s respiratornim bolestima mora se dati najveći prioritet zbog povećanog rizika od nepovoljnih ishoda.

Trudnice bi trebale poduzimati iste preventivne mjere preporučene svim odraslim osobama kako bi izbjegle infekciju, kao što su izbjegavanje bliskog kontakta sa svima koji kašlju i kišu, često pranje ruku sapunom i vodom ili namjenskim sredstvima za dezinfekciju ruku na bazi alkohola, prekrivanje usta i nosa maramicom ili laktom prilikom kašljanja i kihanja, i temeljita termička obrada mesa i jaja. Sve preporučene mjere dostupne su na web stranici WHO-a.

Trenutno još ne postoji cjepivo koje bi spriječilo ili tretiralo virus, ali postoje preporuke za liječenje simptoma. Liječenje trudnica sa sumnjom ili potvrđenom infekcijom COVID-19 trebalo bi uključiti podržavajuću terapiju koju WHO preporučuje za odrasle pacijente uz dogovor sa svojim ginekologom/akušerom.

Dojilje ne bi trebale biti odvojene od novorođenčadi, jer nema dokaza da se respiratorni virusi mogu prenijeti putem majčinog mlijeka, navodi UNICEF. Majka može nastaviti s dojenjem sve dok se primjenjuju potrebne mjere predostrožnosti:

  • Majke sa simptomima koje se osjećaju dovoljno dobro da doje treba da nose masku u blizini djeteta (uključujući i za vrijeme hranjenja), peru ruke prije i nakon kontakta s djetetom (uključujući hranjenje) i čiste/dezinficiraju kontaminirane površine.
  • Ako je majka previše bolesna da bi mogla dojiti, treba je podstaći na ispumpavanje mlijeka koje se djetetu može dati čistom šoljicom i/ili kašičicom – sve dok nosi masku, pere ruke prije i nakon kontakta s djetetom, i čisti/dezinficira onečišćene površine.

Pružanje podrške za mentalno zdravlje i psihosocijalne podrške pogođenim osobama, porodicama, zajednicama i zdravstvenim radnicima je ključni dio odgovora na ovu situaciju.

UNFPA podržava pogođene zajednice, posebno najugroženije žene i djevojke, čija zaštita i zdravstvene potrebe moraju biti u središtu napora da se odgovori na epidemiju. Mi, sa našim osobljem širom svijeta radimo i kontinuirano pregledavamo svoju spremnost, kao i svoj angažman sa partnerima, vladama i zajednicama kojima služimo, kako bismo spriječili i na odgovarajući način reagovali na epidemiju.