You are here

•    Rat i humanitarne krize stvaraju uvjete za daljnji rast broja nenamjeravanih trudnoća

[NEW YORK, 30. mart 2022] — Gotovo polovina svih trudnoća, ukupno 121 milion trudnoća godišnje širom svijeta, je nenamjeravana. Za žene i djevojke koje nenamjeravano zatrudne reproduktivni izbor – da li zatrudnjeti ili ne – koji u najvećoj mjeri mijenja život žene, uopće ne postoji, stoji u izvještaju Stanje svjetske populacije 2022, koji je danas objavio UNFPA, agencija Ujedinjenih naroda za seksualno i reproduktivno zdravlje.  
 
Revolucionarni izvještaj pod nazivom „Vidjeti neviđeno: Neophodnost djelovanja u zanemarenoj krizi nenamjeravanih trudnoća“ upozorava da ova kriza ljudskih prava ima duboke posljedice za društva, žene i djevojke te za globalno zdravlje. Preko 60% nenamjeravanih trudnoća završi pobačajem, a prema procjenama, 45% svih pobačaja je nesigurno, uzrokujući 5-13% svih slučajeva smrti majki, što u velikoj mjeri utječe na sposobnost svijeta da ostvari ciljeve održivog razvoja. 

Očekuje se da će rat u Ukrajini i drugi sukobi i krize širom svijeta potaknuti rast broja nenamjeravanih trudnoća s obzirom na to da je pristup kontracepciji prekinut, a da je seksualno nasilje u porastu. 

„Ovaj izvještaj je poziv na buđenje. Zapanjujući broj nenamjeravanih trudnoća predstavlja globalni propust u očuvanju osnovnih ljudskih prava žena i djevojaka“, izjavila je izvršna direktorica UNFPA, dr. Natalia Kanem. „Za žene i djevojke koje se s tim suočavaju reproduktivni izbor koji u najvećoj mjeri mijenja njihov život – da li zatrudnjeti ili ne – uopće ne postoji. Direktnim omogućavanjem ženama i djevojkama da donose ove najosnovnije odluke društva mogu osigurati da majčinstvo bude težnja, a ne neminovnost.“

Ključni nalazi: Rodna neravnopravnost i zaustavljen razvoj potiču visoke stope nenamjeravanih trudnoća
Globalno, prema procjenama, 257 miliona žena koje žele izbjeći trudnoću ne koristi savremene metode kontracepcije, a tamo gdje postoje podaci, gotovo jedna četvrtina svih žena nije u mogućnosti reći „ne“ spolnom odnosu. Niz drugih ključnih faktora također doprinosi nenamjeravanim trudnoćama, uključujući: 

•    Nedostatak usluga i informacija o zaštiti seksualnog i reproduktivnog zdravlja
•    Opcije kontracepcije koje ne odgovaraju ženinom tijelu ni okolnostima 
•    Štetne norme i stigmu u vezi sa ženama koje kontroliraju svoju plodnost i tijelo
•    Seksualno nasilje i reproduktivnu prisilu
•    Osuđujuće stavove ili sramoćenje u zdravstvenim službama
•    Siromaštvo i zaustavljen ekonomski razvoj
•    Rodnu nejednakost.

Svi ovi faktori odražavaju pritisak koji društva vrše na žene i djevojke da postanu majke. Nenamjeravana trudnoća nije obavezno lični propust i njen uzrok može biti nedostatak autonomije koju društvo dozvoljava ili vrijednost koja se daje ženinom životu. 

S nastankom krize su nenamjeravane trudnoće u porastu 
Kriza i sukobi oduzimaju ženama moć na svim nivoima, drastično povećavajući rizik od nenamjeravane trudnoće u trenutku kada ona najviše prijeti. Žene često gube pristup kontracepciji, dok se seksualno nasilje povećava, pri čemu neke studije pokazuju da će se preko 20% žena i djevojaka koje su izbjeglice suočiti sa seksualnim nasiljem. Očekuje se da će u Afganistanu poremećaji u zdravstvenim sistemima do 2025. godine dovesti, prema procjenama, do 4,8 miliona nenamjeravanih trudnoća, čime će se ugroziti ukupna stabilnost zemlje, njen mir i oporavak.  

„Ako za 15 minuta morate napustiti svoju kuću, šta biste ponijeli sa sobom? Da li biste zgrabili pasoš? Ponijeli hranu? Da li biste se sjetili svoje kontracepcije?“, upitala je izvršna direktorica UNFPA, dr. Natalia Kanem. „U danima, sedmicama i mjesecima nakon izbijanja krize, usluge seksualnog i reproduktivnog zdravlja i zaštite spašavaju život, štite žene i djevojke od štete i sprečavaju nenamjeravane trudnoće. One su jednako važne kao i hrana, voda i sklonište.“

Odgovornost za djelovanje 
Izvještaj pokazuje kako se najosnovnija prava žena i djevojaka olako stavljaju u drugi plan u vrijeme mira i usred rata. On poziva donositelje odluka i zdravstvene sisteme da daju prioritet sprečavanju nenamjeravanih trudnoća kroz unapređenje dostupnosti, prihvatljivosti, kvaliteta i raznovrsnosti kontracepcije i da u velikoj mjeri prošire usluge kvalitetne zaštite seksualnog i reproduktivnog zdravlja i pružanje informacija.  

Njime se apelira na kreatore politika, lidere zajednica i sve osobe da osnaže žene i djevojke da donose afirmativne odluke o seksu, kontracepciji i majčinstvu i potiču društva da uvide punu vrijednost žena i djevojaka. Ako to urade, žene i djevojke će biti u stanju dati puni doprinos društvu i imat će instrumente, informacije i moć da same za sebe donesu ovu temeljnu odluku – da li će imati djecu ili ne. 

Napomena urednicima 
Izvještaj o stanju svjetske populacije je godišnja najvažnija publikacija UNFPA koja se objavljuje još od 1978. godine. U svakom izvještaju se daje naglasak na nova pitanja u oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava,  stavljajući ih u središte pažnje i istražujući izazove i mogućnosti koje ona predstavljaju za međunarodni razvoj. 

Analiza iz ovogodišnjeg izvještaja nadograđuje nove podatke našeg partnera, Guttmacher instituta, koji su objavljeni 29. marta. 

Kao agencija Ujedinjenih naroda za seksualno i reproduktivno zdravlje, UNFPA pomaže ljudima da dođu do kontracepcije i spasonosnih usluga zaštite reproduktivnog zdravlja i informacija o reproduktivnom zdravlju i osnažuje žene i djevojke kako bi donosile informirane odluke o svom tijelu i životu.   

●  Izvještaj UNFPA o stanju svjetske populacije: Seeing the Unseen: The case for action in the neglected crisis of unintended pregnancy je dostupan na: www.unfpa.org/swp2022