You are here

UJEDINJENJE NACIJE, Njujork - Dok broj zaraženih od COVID-19 raste širom sveta, vlade preduzimaju do sada neviđene mjere za sprečavanje širenja virusa, jačajući zdravstveni sistem i uvodeći ograničenje kretanja. Sve ove mjere pogađaju milione ljudi. Ali i u ovakvim okolnostima, kreatori politika ne smiju da izgube iz vida ranjivost žena i djevojaka koja se samo pojačala tokom ove krize, navodi se u smjernicama UNFPA objavljenim danas.

COVID-19, bolest izazvana korona virusom, koja se brzo proširila širom svijeta otkad je otkrivena krajem prošle godine, najfatalnije ishode ima među starijim stanovništvom i osobama s postojećim medicinskim stanjima. Još uvijek su potrebni tačni i potpuni podaci razvrstani po polu da bi se shvatilo da li su i na koji način žene i muškarci pod različitim rizicima od dobijanja infekcije, mogućim komplikacijama i fatalnim ishodima.

Već sada je jasno da su žene i djevojke pod drugačijim faktorima rizika koji zahtijevaju hitan odgovor.

„Epidemije različito utiču na žene i muškarce“, kaže se u novim smjernicama UNFPA koje istražuju ulogu roda u razvoju pandemija. „Pandemija pogoršava postojeće rodne nejednakosti za žene i djevojke i može uticati na način na koji se one liječe i njeguju.“

Većinu zaposlenih u zdravstvu i sistemu socijalne zaštite čine žene. Fotografija: UNFPA Iran

Žene na prvoj liniji odbrane

Žene se mogu suočiti s povećanim rizikom izloženosti COVID-19 jer su u većoj mjeri  zastupljene u zdravstvu i sistemu socijalne zaštite. Oko 70 posto zaposlenih u ovim sektorima širom svijeta su žene. Mnoge od njih su babice, medicinske sestre ili rade direktno u zajednici, što znači da se one nalaze u prvim redovima odbrane od bilo koje epidemije.

Rizici kod žena i djevojčica povećavaju se također i ako zdravstveni sistemi preusmjere sredstva namijenjena finansiranju usluga zaštite seksualnog i reproduktivnog zdravlja za  odgovor na epidemiju. 

Seksualno i reproduktivno zdravlje često biva zanemareno u kriznim situacijama, iako su ženama i dalje potrebne usluge i sredstva za planiranje porodice, menstruaciju, trudnoću i porođaj. Već vidimo da su zdravstveni sistemi primorani da preusmjeravaju osoblje i resurse na usluge hitne zdravstvene zaštite. Za žene koje su trudne i kojima su potrebne redovne zdravstvene usluge, ovo je posebno zabrinjavajuće vrijeme. Potrebne su mjere kojima bi se zaštitile žene u antenatalnim, neonatalnim i postnatalnim odjeljenjima, navodi se u UNFPA smjernicama.

Trudnicama je također potreban pristup pouzdanim informacijama i kvalitetnoj njezi.

„Do danas nema dokaza da su trudnice izložene većem riziku od COVID-19 ili da ispoljavaju drugačije simptome,“ izjavila je izvršna direktorica UNFPA, dr Natalija Kanem. „Važno je osigurati da sve trudnice kod kojih postoji sumnja ili kod kojih je potvrđena infekcija COVID-19, i dalje imaju pristup cjelokupnom spektru kvalitetne zdravstvene zaštite. Trudnice s respiratornim bolestima moraju se tretirati kao najveći prioritet zbog povećanog rizika od negativnih ishoda. "

Rizik od nasilja, utjecaj na sredstva za život

Pandemija je stvorila i neke druge prijetnje koje prevazilaze rizik od infekcije. Prethodna iskustva u epidemiji dokazuju nam da su žene i djevojčice posebno ranjive.

Tokom epidemije Zika 2015-2016, žene su bile suočene sa brojnim preprekama u zdravstvenoj zaštiti zbog nedostatka autonomije u odlučivanju i ponašanju u vezi svog seksualnog i reproduktivnog zdravlja, neadekvatnog pristupa zdravstvenim uslugama i nedovoljnih finansijskih sredstava. Za vrijeme epidemije ebole u zapadnoj Africi 2014-2016, žene su bile u povećanom riziku od zaraze zbog svoje dominantne uloge njegovateljica i zdravstvenih radnica.

Danas bi pandemija koronavirusa mogla značajno da ugrozi finansijske resurse žena: zatvaranje škola povećava teret brige o porodici i on obično pada na žene, dok ograničenje kretanja posebno pogađa uslužne djelatnosti i neformalni rad u kome su većinski zastupljene žene.

Stres koji nastaje u ovakvim situacijama također može povećati rizik od nasilja u porodici i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja. Ekonomski efekti epidemije ebole, na primjer, doveli su do povećanog rizika od seksualne eksploatacije žena i djece. U ovom trenutku,  kada se porodice suočavaju s pojačanim tenzijama, finansijskom nesigurnošću i drugim pritiscima, žene i djevojčice postaju sve ranjivije.

UNFPA poziva kreatore politika da promisle o rodnoj perspektivi prilikom planiranja odgovora na pandemiju. Također, poziva zdravstvene sisteme da budu spremni da prepoznaju i pruže podršku preživjelima rodno zasnovanog nasilja.

„Oni koji iskuse rodno zasnovano nasilje moraju biti zaštićeni i mora im se osigurati pristup zdravstvenim uslugama čak i uslovima karantena,“- izjavila je Aime Santos, savjetnica za rodna pitanja UNFPA koja radi na Filipinima, gdje organizacija sarađuje sa zdravstvenim službama koje odgovaraju na pandemiju.

Radimo zajedno

Sve ranjivosti pogoršavaju se u vanrednim situacijama. „Za skoro 48 miliona žena i djevojaka, uključujući 4 miliona trudnica, za koje je UNFPA identifikovao da postoji potreba  za humanitarnom pomoći i zaštitom u 2020. godini, ove potrebe biće povećane usljed izbijanja pandemije COVID-19 “navodi se u smjernicama. Smjernice također pozivaju da se u humanitarnim akcionim planovima vodi računa o potrebi da se odgovori na pandemiju.

Pored zalaganja za poseban osvrt na potrebe žena i djevojaka i kreiranje rodno osjetljivih mjera u odgovoru na pandemiju, UNFPA podržava pogođene zdravstvene sisteme širom sveta.

U Kini, UNFPA je distribuirao higijenske maramice i pelene za odrasle, uključujući za starije osobe, kao i zaštitnu opremu za zdravstvene radnike. U Iranu, UNFPA je obezbijedio  zalihe poput maski, dezinfekcionih sredstava i rukavica za zdravstvene radnike. Na Filipinima, UNFPA je nedavno obezbijedio zaštitnu opremu - uključujući kombinezone za zdravstvene radnice i radnike, haljine dugih rukava, štitnike za lice, naočale za oči, kecelje, prekrivače za glavu i obuću. Prije toga, UNFPA je  distribuirao pomoć u vidu toplomjera i hirurških maski.

„Neophodno je da danas podržimo [Odjeljenje zdravlja] i sve heroje ove zemlje - sve ljude koji rade u zdravstvenom sektoru i koji rizikuju svoje zdravlje i sigurnost da odgovore na ovu vanrednu situaciju. Oni moraju biti zaštićeni od infekcije ", rekao je dr Džozef Mišel Sing, UNFPA zdravstveni ekspert na Filipinima.