You are here

LONDON, 26. oktobar 2011 – Predviđa se da će kroz pet dana svjetska populacija dostići 7 milijardi. Onako kako danas odgovorimo, odlučit će o tome da li ćemo imati zdravu, održivu i prosperitetnu budućnost ili budućnost obilježenu nejednakošću, propadanjem okoliša i ekonomskim zaostajanjem, prema izvještaju O stanju svjetske populacije 2011. godine, koji je danas objavila UNFPA, Populacijski fond Ujedinjenih nacija.

 “Sa planiranjem i pravilnim investiranjem u ljude sada – kako bi ih osnažili da vrše izbore koji nisu dobri samo za njih same već i za naše globalno zajedništvo – naš svijet sa 7 milijardi stanovnika može imati održive gradove koji napreduju, produktivnu radnu snagu koja pokreće ekonomiju i populaciju mladih koja doprinosi blagostanju svojih društava,” izjavio je izvršni direktor UNFPA-e, dr. Babatunde Osotimehin, u predgovoru izvještaja, pod naslovom Ljudi i mogućnosti u svijetu sa 7 milijardi stanovnika.

 Naš rekordni broj stanovnika može se posmatrati na mnogo načina kao uspjeh za čovječanstvo zato što znači da ljudi žive duže i više naše djece u svijetu preživljava, pokazuje ovaj izvještaj. Ali nema svako korist od tog dostignuća ili kvalitetniji život koji ono podrazumijeva. Postoje veliki dispariteti između i unutar zemalja. Dispariteti u pogledu prava i prilika također postoje između muškaraca i žena, djevojčica i dječaka. Iscrtavajući put ka razvoju koji obećava jednakost sada, umjesto da pojačava ili osnažuje nejednakosti, važniji je nego ikad.

 Sedam milijardi stanovnika “je izazov, prilika te poziv na akciju,” izjavio je dr. Osotimehin na promociji izvještaja u Londonu. Izvještaj se također promovira u više od 100 gradova u cijelom svijetu.

 Od 7 milijardi stanovnika u svijetu, 1,8 milijardi njih su mladih ljudi u dobi između 10 i 24 godine, zapazio je dr. Osotimehin. “Mladi ljudi drže ključ budućnosti, sa potencijalom da transformiraju globalni politički pejzaž te potaknu ekonomije kroz svoju kreativnost i sposobnost za inovacije. Ali ta prilika da se realizira veliki potencijal mladih, mora se sada iskoristiti,” rekao je dr. Osotimehin. “Mi treba da investiramo u zdravlje i obrazovanje naših mladih. To će donijeti ogromne dobitke u ekonomskom rastu i razvoju za buduće generacije.”

 “Današnji trenutak je podsjećanje da moramo djelovati sada,” rekao je dr. Osotimehin, dodavši da Program za akciju Kairske međunarodne konferencije o populaciji i razvoju iz 1994. godine i njen poziv da osposobi pojedince da imaju moć da donose odluke o svom reproduktivnom zdravlju ostaju najbolji vodič za budućnost.

 “Sa godišnjicom ICPD-a 2014. godine, koja se ubrzano primiče, podaci doista pokazuju da put ka ravnopravnom ekonomskom i socijalnom razvoju ide direktno kroz samo središte našeg mandata u UNFPA-i,” rekao je dr. Osotimehin. “Ali daleko je od toga da je naš rad savršen. Zamislite da postoji 215 miliona žena u plodnoj dobi u zemljama u razvoju koje nemaju pristup dobrovoljnom planiranju porodice. Postoje milioni adolescentkinja i adolescenata u svijetu u razvoju koji imaju premalo pristupa seksualnom obrazovanju i informacijama o tome kako spriječiti trudnoću ili se zaštititi od HIV-a. U krajevima svijeta gdje je status žena nizak, preživljavanje beba i djece je također nisko. I mi moramo ukloniti ekonomske, zakonske i socijalne barijere kako bi žene i muškarci i dječaci i djevojčice bili jednaki u svim sferama života.”

Stanje svjetske populacije 2011. je uglavnom izvještaj sa terena, gdje su se demografi, kreatori politika, vlade, civilno društvo i pojedinci nosili sa populacijskim trendovima koji se kreću od starenja do brzog rasta broja mladih ljudi, od visokih stopa rasta populacije do smanjenja populacija, od visokih stopa urbanizacije do rasta međunarodnih migracija. Zemlje koje su se pojavile u ovom izvještaju su Kina, Egipat, Etiopija, Finska, Indija, Meksiko, Mozambik, Nigerija i Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija