You are here

Izjava izvršne direktorice UNFPA, dr. Natalie Kanem,

na Svjetski dan borbe protiv AIDS-a, 1. decembar 2020. 

 

 

Na Svjetski dan borbe protiv AIDS-a, dok se ujedinjujemo u podršci ljudima koji žive sa HIV virusom ili su njim pogođeni, prisjetimo se svih onih koji su zbog AIDS-a izgubili život i onih koji za njima žaluju. 

 

Dok se svijet danas bori protiv drugog virusa, SARS-CoV-2, ne smijemo zaboraviti na HIV.

 

Iako se ova dva virusa umnogome razlikuju, sličnosti među njima odražavaju ljudske ranjivosti koje virusi iskorištavaju, pritom najlakše prelazeći na osobe iz marginaliziranih grupa koje nemaju pristup uslugama, informacijama ni zaštitnoj opremi.  

 

Ponovo smo svjedoci da je najmanja vjerovatnoća da će upravo oni koji su u najvećem riziku od zaraze i obolijevanja pronaći potrebnu zaštitu i njegu.

 

Na ključne populacije, među kojima su seksualni radnici i radnice te muškarci koji imaju seks sa muškarcima i njihovi partneri i partnerice, otpada preko polovina svih novih slučajeva zaraze HIV virusom u svijetu. Bez obzira na to, na njih je usmjeren svega je mali dio kompletnog iznosa finansijskih sredstava namijenjenih programima za borbu protiv HIV-a.  

 

Takav jaz je šokantan te će se vjerovatno produbiti pod pritiskom pandemije. 

 

Sve je više dokaza da ljudi sa HIV-om mogu biti u većem riziku od obolijevanja i smrti usljed bolesti COVID-19. Kontinuirana nastojanja da spasonosne usluge budu i dalje dostupne pripadnicima ključnih populacija, između ostalog, i virtualnim putem, su smjela, ali ipak nedovoljna. 

 

Moramo iskorijeniti stigmu, diskriminaciju i marginalizaciju sa kojima se ključne populacije suočavaju u borbi protiv HIV virusa. Pripadnici ovih populacija imaju pravo na zaštitu i brigu o sebi jednako kao i svi drugi.

 

Kroz ciljeve održivog razvoja svijet se obavezao na univerzalnu pokrivenost uslugama zdravstvene zaštite. Stoga, prevedimo ovo globalno opredjeljenje u djelo, pritom ne izostavljajući nikoga. 

 

Virus nas može podsjetiti na to da niko neće biti siguran sve dok svi ne budemo sigurni. Da nemamo vremena čekati. Da je upravo sada vrijeme da uložimo u jednake zdravstvene usluge za sve i podržimo ljudska prava.