Novosti

Certifikate o završenoj edukaciji u oblasti zdravlja mladih dobilo 50 nastavnika/ca

30 August 2018

U prisustvu velikog broja nastavnika, pedagoga, predstavnika javnog i nevladinog sektora kao i međunarodnih organizacija danas je u Goraždu upriličena ceremonija podjele certifikata za 50 razrednih starješina koji su uspješno završili edukaciju u oblasti zdravlja mladih. Teme iz ove oblasti će se početi sprovoditi od ove školske godine u okviru razredne nastave, za učenike/ce od šestog do devetog razreda osnovnih škola na području Bosansko- podrinjskog kantona Goražde (BPK).

Prema riječima direktorice Asocijacije XY Emine Osmanagić, učenici devet osnovnih škola će imati priliku da uče o zdravlju mladih kroz participativan i inovativan način učenja, što ovaj kanton izdvaja od ostalih u Federaciji Bosne i Hercegovine.

„Zahvaljujući inicijativama, entuzijazmu i odličnoj saradnji sa predstavnicima Pedagoškog zavoda i Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde, nakon dvogodišnjeg napornog rada došli smo do rezultata koji će osigurati dugotrajnu brigu o zdravlju naše djece kroz formalno obrazovanje”, kazala je Osmanagić.

Menadžerica projekta iz Populacionog fonda Ujedinjenih nacija, Enida Imamović, je rekla da se ova organizacija zalaže za provođenje edukacije o zdravlju mladih, kako bi mlade osobe mogle donositi informisane odluke što je u skladu sa ciljevima održivog ravoja. “Također je važno da obrazovanje o zdravlju bude prilagođeno uzrastu i počne u što ranijoj dobi. U narednom periodu ćemo nastojati da pozitivna iskustva iz BPK iskoristimo za širenje edukacije o zdravlju mladih i u ostalim područjima u BiH”, naglasila je Imamović.

Projekt unapređenja zdravlja i promocije zdravih stilova života mladih ljudi  finansira Populacioni fond Ujedinjenih nacija (UNFPA) a implementira Asocijacija XY u saradnji  i uz podršku Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport i Pegagoški zavod BPK Goražde.